www.praha6.cz
email

Krátce z městské policie

  • Rozšířit počet strážnických služeben
  • Městská policie připravila novinku pro řidiče.

  • Rozšířit počet strážnických služeben chce Obvodní ředitelství městské policie v Praze 6. Do budoucna by mohli mít strážníci k dispozici dvě nové služebny. „Realizace je ale na úplném počátku,“ poznamenala zástupkyně obvodního ředitele MP v Praze 6 Michaela Roháčková. V současnosti pracuje na obvodním ředitelství 35 strážníků okrskářů, kteří jsou územně rozděleni do šesti okrskových služeben a budovy ředitelství v ulici Českomalínská 25.
  • Městská policie připravila novinku pro řidiče. Od března strážníci nechávají za stěrači parkujících vozidel letáčky s logem městské policie. Žlutými kartičkami upozorní řidiče na špatné parkování, modré budou poděkováním, že auto je zaparkováno v souladu s předpisy. „Žlutou kartu dostanou vozidla, na které by strážník vydal výzvu osobě podezřelé z přestupku, ale přestupek má nižší společenskou nebezpečnost,“ upozornila Roháčková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz