www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

15. března letošního roku uplyne již 70 let od začátku nacistické okupace českých zemí a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.

Při této příležitosti připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s městskou částí Praha 6 a občanským sdružením Post Bellum výstavu s názvem „Česká společnost od Mnichova k válce“. Návštěvníkům se bude snažit přiblížit dění a atmosféru od osudných mnichovských událostí, přes období druhé republiky, vznik protektorátu až k vypuknutí druhé světové války – tak, jak tyto měsíce prožívala a vnímala česká společnost.

Koncepce výstavy vychází ze základního předpokladu, že od 15. března měli Češi, resp. Čechoslováci, jasně definovaného protivníka v podobě německé okupační správy. Začali postupně upínat své naděje k očekávané válce, která by přivodila porážku nacistického Německa a znamenala tak možnost obnovení Československa v jeho předmnichovských hranicích. Šest měsíců, které zbývaly do vypuknutí války, je proto v Protektorátu Čechy a Morava vyplněno budováním ilegálních odbojových organizací, šířením ilegálních tiskovin, ovšem též masovými manifestacemi (převoz ostatků K. H. Máchy, církevní poutě), které jasně dokumentovaly vztah Čechů k okupantům.

V exilu se Edvard Beneš staví do čela zahraniční akce a snaží se koordinovat práci vznikajících odbojových center v zahraničí. Obyvatelstvo protektorátu si v témže čase musí zvykat na zásahy gestapa, cenzuru tisku, od října 1939 též na přídělový systém. Změnu, která zasáhla do života prakticky všech lidí, pak znamenal např. i přechod na pravostranný silniční provoz. Okupace jednoznačně vstoupila do životů všech obyvatel. Přesto (nebo právě proto) bylo vypuknutí války 1. září 1939 širokou veřejností přijato s velkým očekáváním a nadějemi.

Výstava, jež reflektuje výše uvedené momenty, je rozdělena na tři tématické části (období druhé republiky, protektorát a osobní vzpomínky pamětníků těchto událostí), ve kterých je na dvaceti panelech věnován prostor politickému dění, státoprávním změnám, domácímu i zahraničnímu odboji a v neposlední řadě každodennosti a proměnám kulturní sféry. Každý panel je doplněn fotografiemi, z nichž některé jsou české veřejnosti prezentovány vůbec poprvé.

Výstavu můžete v prostorách Písecké brány shlédnout od 13. března do 27. března, každý den mimo pondělí od 13 do 19 hodin.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz