www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Půl roku byl pan Karel  Vávra Čestným občanem Prahy 6. Svůj život prožil rodilý střešovičák jako hrdina. V únoru zemřel.

Karel Vávra je nositelem řady medailí za protinacistický a protikomunistický odboj. V loňském roce se stal jeho životní příběh jedním z medailonů výstavy Osudy našich sousedů, která připomínala zločiny komunismu na obyčejných lidech, kteří se postavili totalitě. V září mu starosta Tomáš Chalupa udělil titul Čestný občan Prahy 6.

Karel Vávra se narodil 14. června 1927. Během studia na gymnáziu se stal členem protinacistické odbojové buňky ve Zpravodajské brigádě. Úkolem bylo získávání údajů o pohybech německých vojsk, o výsledcích spojeneckých náletů, o stavu výroby v německých továrnách, náladě obyvatelstva a podobně. Zpravodajská brigáda byla výborně organizována československými důstojníky (bývalými skauty), odmítala spojení s jinými odbojovými organizacemi – např. komunistickými – a to ji také až do konce války zachránilo před prozrazením. Během Pražského povstání bratři Vávrové sloužili jako aktivní členové Zpravodajské brigády na smíchovských barikádách. Po událostech roku 1948 a poznáním, že svobodě je opět konec, se zapojil se do odbojové skupiny Šeřík, která vydávala letáky, předávala zpravodajské informace dalším skupinám napojeným na západní agenty a personálně byla propojena s hnutím „Pravda zvítězí“. Skupiny „Šeřík“ a „Pravda zvítězí“ byly prozrazeny už na konci roku 1948. Karel Vávra byl 27. prosince 1948 zatčen za protistátní činnost. V soudním řízení s druhou skupinou 64 členů Šeříku byly vyneseny rozsudky až do výše 20 let. Karel Vávra vyvázl se 4 roky těžkého žaláře, peněžní pokutou, ztrátou veškerého majetku a občanských práv.

Trest byl relativně velmi nízký pravděpodobně díky tomu, že se mu nepodařilo prokázat rozsah zapojení, nepřiznal tisk a distribuci letáků. U brutálních výslechů na StB zapíral, tvrdil, že byl posledním v řetězci celé skupiny a nikoho tedy nezná. Celý trest si odpracoval v jáchymovském uranovém dole Eva. Na konci roku 1952 byl propuštěn a povinně nastoupil jako dělník v kladenských ocelárnách. Odtud ho povolali k nejhorším vojenským oddílům té doby – PTP, kde pracoval až do konce presenční služby. Po odchodu do civilu pracoval na Šumavě při odvodňování luk, dál se vzdělával v technic-kých a matematických oborech. Po prověrkách v roce 1958 pro nevyhovující kádrový materiál nemohl najít práci, nebyl přijat ani na místo pomocného topiče do holešovické elektrárny. V poněkud lepších časech pracoval jako výpočtář při řešení technických projektů a bylo mu povoleno dostudovat ČVUT.


Čestný občan Karel Vávra přijal titul v září při Dni Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz