www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Den vody v Ekotechnickém museu

V rámci Světového dne vody nabízí Ekocentrum Koniklec vybrané ekoprogramy rozšířené o zajímavé exkurze. Od 21. 3. do 10. 4. bude probíhat v Ekotechnickém muzeu v Papírenské ulici v Bubenči program „Voda na přelomu desetiletí“ pro žáky 6. – 9. tříd základních škol.

V teoretické části programu se žáci nejprve diskusní a herní formou dozvědí o stále více diskutovaném problému odvodnění krajiny. Dále bude probírán formou skupinové práce a pracovních listů problém nedostatku pitné vody, znečištění vodních zdrojů chemickými látkami z průmyslu a zemědělství, desertifikace, tání ledovců, ukládání odpadu do moří atp. Důraz bude kladen na to, jak mohou děti samy v domácnosti přispět ke zlepšení současné situace.

Druhou část bude tvořit třicetiminutová exkurze po provozní budově staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Program, který je zdarma, lze objednat u koordinátorky Alice Wollerové na mailové adrese: alice.wollerova@gmail.com či na tel. č. 732 926 14. Více informací naleznete na csop.koniklec.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz