www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Místní si sochu v parku nepřejí

Dvou a půl metrová socha ukrajinského básníka Tarase Ševčenka měla dominovat Lotyšskému náměstí.

Se svolením městské části ji tam k poctě svého krajana chtěla umístit Ukrajinská iniciativa v ČR. Se stavbou ale začala předčasně, dřív, než umístění sochy schválil úřad Prahy 6. Mezitím začali proti osazení sochy protestovat obyvatelé domů kolem náměstí.

V podstatě současně s tím, kdy se teprve začalo projednávat územní řízení, vjely na „Lotyšák“ stroje, které pro pomník vykopaly základy. „Základ sochy byl vyhlouben a zalit betonem 3. 12. Teprve 5. 12. bylo vyvěšeno na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o umístění sochy,“ upozornil jeden z odpůrců umístění sochy a iniciátor petice proti jejímu osazení Pavel Šabata z Lotyšské ulice. „V průběhu řízení stavební úřad zjistil, že stavba byla již zahájena – byl vybetonován základ. Žádost o umístění stavby se tak stala zjevně bezpředmětnou. Z těchto důvodů se územní řízení zastavuje a bude zahájeno řízení o odstranění stavby,“ sdělil Petr Malotin z odboru výstavby Prahy 6. Základy sochy jsou tímto nepovolenou stavbou a úřad je nařídil odstranit. Proč pomník začal růst bez platného povolení? „Prostě se stal omyl. Dělala na tom ukrajinská firma a spletli si datum,“ vysvětluje předseda Ukrajinské iniciativy pan Rajčinec. Ten také doufá, že v následujících jednáních bude možné stavbu dodatečně povolit. Možnost dodatečného povolení připouští i vedoucí odboru výstavby. „Nicméně stavební úřad nyní rozhodl, že se jedná o černou stavbu,“ řekl. Stavbu realizuje na své náklady ukrajinská strana. Praha 6 figuruje pouze v rámci povolovacího procesu.

Ševčenko a Lotyšák?

Někteří obyvatelé kolem parku na Lotyšáku doufají, že socha na něm nakonec nebude. Během dvou týdnů se na petici proti umístění sochy Tarase Ševčenka podepsalo na 150 lidí. Protestují nejen proti nelegálně postaveným základům, ale žádají, aby postavení sochy úřad zamítl. O jejich námitkách ale odbor výstavby nerozhodoval. „Naše výhrady proti soše budeme řešit na společném jednání se zástupci iniciativy a městskou částí,“ řekl Pavel Šabata a dodává: „Nezpochybňuji důležitost básníka Tarase Ševčenka pro Ukrajinu, ale nechápu jeho vztah k Lotyšskému náměstí. Také návrh jeho sochy v nadživotní velikosti s celkovou výškou 3 m včetně podstavce a umělecké zpracování sochy neodpovídá mým představám o hezkém uměleckém díle.“ Podle Šabaty má navrhovaná podoba sochy tradiční ruský tvar pomníku velikána, se kterým není mnoho lidí užívající Lotyšské náměstí ztotožněno, a nemají zájem se do konce života na takovouto sochu dívat.

Jako jiná místa, kam by se mohla socha umístit, navrhuje Šabata roh Rooseveltovy ulice, případně park na náměstí Interbrigády, které jsou v dohledu Ukrajinského velvyslanectví.

Přes nelibost některých obyvatel nelze zpochybnit skutečnost, že oblast okolo Rooseveltovy ulice se stala po I. sv. válce útočištěm emigrující inteligence ze vznikajícího Sovětského svazu. Básník Taras Ševčenko (1814 – 1861) představuje ikonu ukrajinského lidu, symbol Ukrajiny a je zakladatelem novodobé ukrajinské literatury. Jeho socha měla být odhalena při návštěvě ukrajinského prezidenta v Česku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz