www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

www.praha6.cz/otazky/otazky.php

Nebezpečný přechod na Malém Břevnově

Vážený pane starosto, není to poprvé, kdy Vám píši ohledně značně nebezpečného přechodu pro chodce u stanice tramvaje Malý Břevnov a této tramvajové zastávky. Již jste slíbil, že bude upraven na bezpečnější, zmínil jste i přesný termín, ale čas plyne a vůbec nic se neděje. Nejen vzhledem k tomu, že v této oblasti žije mnoho starších občanů, ale i matek s malými dětmi, považuji situaci za alarmující. Auta mnohdy kolem zastávek projíždějí 70 km rychlostí, ale ještě jsem neviděla, že by někdy poblíž stál policista. Zato jsou na místech, kde jsou úplně zbyteční - například se procházejí u pláně do obory Hvězda, kontrolují psy ve Hvězdě apod. Silnici je velmi často značně obtížné přejít – a přímo u přechodu pro chodce málokdo zastaví, a to dokonce ani matce s kočárkem. Je velmi zajimavé, že některé přechody bylo možno upravit velmi rychle a bez zbytečných průtahů. Jak je to možné? Lenka Rychnovská

Vážená paní Rychnovská, nejste sama, koho trápí nebezpečná situace na přechodech pro chodce. Bohužel, veřejné komunikace nejsou majetkem Prahy 6. Patří do správy magistrátu. Společně s ním se však snažíme o větší zviditelnění přechodů, úpravu provozu pomocí značek upozorňujících na přechod a značek přikazujících omezení rychlosti. V blízkosti některých přechodů probíhá radarové měření rychlosti. Věřte, že všichni neukáznění řidiči budou na základě pořízených fotografií řádně pokutováni. Stejná situace je i u zastávky Malý Břevnov. Ve spolupráci s Městskou policií, s ohledem na její kapacitní možnosti, se snažíme o dohled nad jednotlivými nejvíce frekventovanými přechody. Přednost mají přechody v blízkosti škol. V okolí tramvajové zastávky Malý Břevnov probíhá stavba obchodního centra Kaufland. Při dokončení této stavby, které bude již zanedlouho, dojde i k úpravám celého okolí a přilehlých komunikací, a tím i zviditelnění přechodu pro chodce. Nemá opravdu smysl řešit zviditelnění a opravu přechodu nyní, kdy je okolní komunikace ve stavebních úpravách. Tomáš Chalupa, starosta

Předškoláci v MŠ Janákova neskončí

Z internetových stránek jsem se dozvěděl, že byl schválen projekt „Hrajeme si na školu“ v rámci budovy ZŠ Interbrigáda. Chápu-li to ovšem správně, jedná se o faktické zrušení školky Janákova pro předškoláky (děti, které jdou následující školní rok do školy). Školka Janákova tak bude otevřena pouze pro děti do 4 let. Myslím, že je naprosto nelogické použít model, který se osvědčil v případě MŠ Kohoutek a ZŠ Hanspaulka, kde je objekt školky a školy de fakto přes ulici, zatímco zde je vzdálenost mezi MŠ Janákova a ZŠ Interbrigády 2,5 km. Z toho vyplývá, že vlastně vzniknou dvě různé školky a dojde k úplnému oddělení starších dětí od mladších. Absolutně nechápu, proč se další prostory pro rozšíření kapacity MŠ Janákova plánují vytvořit v budově ZŠ Interbrigády, když v objektu MŠ Janákova je ještě prostor, který by bylo jistě možné využít (služební byt bývalé školnice). Michal Koranda

Projekt „Hrajeme si na školu“, s nímž se počítá v nově budované MŠ v objektu ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, bude koncipován tak, že i zde budou kromě předškoláků také menší děti, stejně jako v součásti MŠ Janákova zůstanou nadále i předškoláci, kteří bydlí poblíž. Nepůjde tedy o věkovou diferenciaci dětí mezi oběma školkovými součástmi (starší v jedné, mladší ve druhé), jen o vytvoření většího počtu školkových míst tam, kde je dnes po nich největší poptávka. Máte pravdu, že obě MŠ jsou od sebe značně vzdáleny, takže striktní rozdělení na mladší a předškoláky v obou objektech by v tomto případě nebylo vhodné. Pro další roky je zvažována i úprava objektu MŠ Janákova, kterou sám naznačujete. Ovšem už teď je jasné, že zisk nových míst bude podstatně menší, než přinesou dvě letos budované třídy MŠ v sídelním objektu ZŠ nám. Interbrigády. Ondřej Balatka, radní

Tříděný odpad zaplavuje kontejner

Kontejnery tříděného odpadu v Šárecké ulici jsou přeplněné. Pravděpodobně je důvodem jejich neustálého přeplnění, odpadu ležícího vedle a odpadu různě povalujícího se okolo po přilehlé stráni a ulici, nedostatečný počet pro tuto a přilehlé oblasti. Lze v takovém případě zajistit, aby kontejnerů v uvedené oblasti přibylo, případně byl zajištěn častější odvoz odpadu? Monika Strejcová

Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 prověřil uvedený problém a zjistil, že je nutné navýšení četnosti vývozu jak u kontejneru na plasty, tak u kontejneru na papír. Vzhledem k tomu, že likvidaci tříděného odpadu hradí ze svého rozpočtu odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, konzultovala naše pracovnice s pracovníkem magistrátu. Bohužel, prozatím nelze z důvodu nedostatku finančních prostředků navýšení četnosti vývozu uskutečnit. Jakmile to bude reálné, požádáme o navýšení. Jan Záruba, radní

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz