www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

na úhradu deregulovaného nájemného pro rok 2009

Kdo může žádat o pomoc

 • domácnost tvořená pouze příjemci starobního důchodu staršími 65 let
 • domácnost tvořená příjemci plného invalidního důchodu 
 • domácnost tvořená osamělým rodičem, který celodenně, osobně a řádně pečuje o dítě, které se pro účely zvláštních právních předpisů o důchodovém pojištění považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené, vyžadující mimořádnou péči
Podmínky pro přiznání pomoci

a) být občanem České republiky
b) žadateli byl přiznán příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory
c) minimálně po dobu tří let mít trvalý pobyt v Praze 6
d) platná stávající nájemní smlouva po dobu nejméně tří let
e) žadatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k trvalému bydlení a ani jeho přímí příbuzní nevlastní takovýto majetek
f) hodnota movitého majetku nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku všech členů domácnosti žadatele nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku příbuzných v linii přímé nepřesahuje 5 mil. Kč – dokládá se čestným prohlášením
g) žadatel nemá žádné závazky vůči pronajímateli nebo má uzavřenou splátkovou dohodu, kterou řádně plní
h) žadatel bez závažných důvodů neodmítne nabídku přidělení menšího bytu odpovídajících rozměrů a kvality od MČ Praha 6.

Kompletní žádost včetně příloh podá žadatel pouze na první období v daném roce. Na další období žadatel doloží „čestné prohlášení“ (viz příloha č. 2), ve kterém bude uvedeno, že od podání žádosti se nezměnily skutečnosti, které by měly vliv na posouzení této výpomoci.

Ve všech Informačních kancelářích MČ Praha 6 jsou k dispozici:

 • Zásady poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Prahy 6 na úhradu deregulovaného nájemného pro rok 2009 
 • Žádosti o peněžní výpomoc na úhradu deregulovaného nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 
 • Čestná prohlášení 
 • Manuály k poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Prahy 6 na úhradu deregulovaného nájemného pro rok 2009

V Informační kanceláři Městské části Praha 6 Pod Marjánkou 1906/12 je k dispozici pracovník pro konkrétní dotazy a výpomoc občanům v záležitosti deregulace. Veškeré informace a formuláře jsou zveřejněny na webu Prahy 6 www.praha6.cz Na bezplatné telefonní infolince 800 100 290 odpoví občanům proškolení pracovníci callcentra.

Informace poskytuje a žádosti vyřizuje:

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 6, pracoviště Jugoslávských partyzánů 15, Praha 6 – Dejvice.

 • osobní konzultace, informace, vyřizování žádostí na pracovišti Jugoslávských partyzánů 15 (pondělí a středa 8 – 18 hod.) – pí. Vaňková, pí. Ulmanová (referentka OSV)
 • kontaktní telefony
  vedoucí odboru sociálních věcí: Jitka Köcherová 220 189 612, 220 189 601
  vedoucí oddělení sociální péče a prevence: Jitka Vaňková 220 189 615
  referent odboru sociálních věcí: Zdeňka Ulmanová 220 189 543 s
  sekretariát tajemnice: 220 189 131

Žádosti vyřizuje Odbor sociálních věcí. Žadatelé si mohou požádat o finanční výpomoc od konce 1. čtvrtletí 2009 (od ledna nová výše důchodu, od února nová výše příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory, který se vyplácí zpětně za leden) s tím, že při splnění všech uvedených podmínek jim bude tato pomoc vyplácena 1x za čtvrtletí zpětně za předchozí čtvrtletí, případně na vyžádání příjemce výpomoci zaslána na účet správce k úhradě části nájemného.

Starší občané, invalidní důchodci a ti, pro které je nemožné nebo komplikované přijít na úřad kvůli snížené pohyblivosti, mohou využít pojízdnou kancelář MČ Praha 6 nebo pokud mají zavedenou pečovatelskou službu, která je poskytována Pečovatelskou službou Prahy 6, mohou využít k podání této žádosti pečovatelku.

Státní příspěvek na bydlení

Příspěvkem na bydlení stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Do nákladů na bydlení se zahrnuje u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady + u všech bytů náklady na energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Pro rok 2009 normativ pro Prahu činí

 • nájemní byty: počet osob: jedna – 5.088,- Kč, dvě – 7.380,- Kč, tři – 10.140,- Kč, čtyři a více – 12.737,- Kč 
 • družstevních byty a byty vlastníků: počet osob: jedna – 3.109,- Kč, dvě – 4.719,- Kč, tři – 6.654,- Kč, čtyři a více – 8.516,- Kč

Příspěvek na bydlení vyřizuje pracoviště Státní sociální podpory, které je od ledna převedeno pod Úřad práce hl. m. Prahy.
Na pracovišti státní sociální podpory v Praze 6 jsou k dispozici formuláře státní sociální podpory. Ke stažení jsou též na webu Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Adresa úřadu: Úřad práce hl.m.Prahy, pracoviště státní sociální podpory v Praze 6 Jugoslávských partyzánů 15, 160 52 Praha 6 Telefony: 224 316 168 – 9, 224 312 362, 224 314 164, 224 315 166, 224 312 361

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz