www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Nádherné tóny klavírních etud a skladeb Carla Czerneho zazněly v únoru v Tereziánském sálu břevnovského kláštěra v podání mladých umělců. Stalo se tak během 8. ročníku přehlídky „Hommage à Carl Czerny“ neboli pocta Carlu Czernemu. Na akci účinkovalo na šedesát klavíristů ve věkovém rozpětí od pěti do dvaceti let.

„Letošní ročník byl významný tím, že Carl Czerny se narodil v den konání festivalu, tedy 21. února 1791, tudíž jsme mohli oslavit 218 let od jeho narození,“ říká o festivalu Monika Šebestová za pořadatele ze společnosti Inter-podium. V rámci festivalu se uskutečnily čtyři koncerty, na kterých vystoupili žáci základních uměleckých škol a studenti hudebních gymnázií a konzervatoří nejen z Prahy, ale z celé republiky. „Festivalu se mohou účastnit všichni šikovní klavíristé, podmínkou k účasti je naučit se alespoň jednu etudu Carla Czerneho. Vítány jsou však i jiné skladby Czerneho a etudy jiných autorů.“ vysvětluje Šebestová. Na přehlídce tak kromě nejrůznějších etud Czerneho, zazněly dále velice známé a oblíbené etudy J. B. Crammera, také etudy Chopinovy a Lisztovy. Z dalších autorů zazněly např. skladby od J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, R. Schumanna, B. Martinů, M. Ravela.

Po celý den konání přehlídky vládla v sále příjemná, povzbuzující a slavnostní atmosféra. Přispěla k tomu také Vlastimila Pospíšilová, která provázela všechny čtyři koncerty. Paní Pospíšilová, dlouholetá vedoucí klavírní sekce Základních uměleckých škol a také vynikající pedagog hry na klavír, je zakladatelkou festivalu, který se uskutečnil poprvé před devíti lety. Před rokem organizaci festivalu převzalo Inter-podium. „I letošní ročník byl velmi úspěšný, dostali jsme několik příslibů o účasti příští rok,“ říká Šebestová.

Mladé umělce přišli podpořit i představitelé Prahy 6, radní Václav Širl, zastupitelé Jiří Vihan, Jaroslava Trnková, René Pekárek. „Svými zdravicemi, podporou a povzbuzujícími slovy přispěli k prestižní úrovni celé akce, čehož si velice vážíme,“ dodala Šebestová.

Festivalem se vzdává pocta C. Czernemu jako vynikajícímu pedagogovi, který dal základ modernímu pojetí klavírní hry. Jeho cvičení a etudy oplývají nejen technickou náročností, ale také nesmírným invenčním bohatstvím a jsou velmi důležitým stavebním kamenem při rozvoji pianistického umění a techniky. „Proto by měly mít pevné místo v repertoárech mladých pianistů a myslím si, že přehlídka k tomu významně přispívá,“ soudí Monika Šebestová.


Carl Czerny, klavírista a pedagog.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz