www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

„Nedívej se černobíle“ je název dlouhodobého projektu, který pro své žáky z druhého stupně připravila škola nám. Svobody 2.

„Projekt se zabývá prevencí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu a je zejména pro žáky devátých ročníků,“ vysvětluje autorka projektu Petra Levá. „Cílem je, aby žáci dokázali odmítnout takové jednání a chování, které obsahuje prvky rasismu, antisemitismu, netolerance a agresivity, které mohou později vést k trestné činnosti,“ říká. Škola úzce spolupracuje s památníkem Terezín, s Terezínskou iniciativou, s Židovským muzeem v Praze i s památníkem Lidice, a zapojuje se i do aktivit pořádaných těmito institucemi. Počátkem roku přijala pozvání na školu paní Jaroslava Krejsová, autorka knihy „Přes Volary přešla smrt“. Společně se svým vnukem přednášela žákům deváté třídy o holocaustu, o pochodu smrti židovských žen tak, jak si pamatovali pamětníci. Přednáška byla doplněna řadou autentických dokumentů, videoprojekcí, fotografiemi, četbou ukázek. Žáci zhlédli i naprosto šokující záběry pořízené při exhumaci hromadných hrobů. Přednáška byla pro žáky velmi zajímavá, o čemž svědčí i to, že téměř dvě hodiny pozorně naslouchali a následně téma pochodů smrti rozebírali v hodinách dějepisu. „Díky podobné akci dostala fakta, která žáci slyší ve škole, konkrétní tvář. Žáci si uvědomili, čím vším ti lidé museli projít a přemýšlí o tom, jak je možné, že se přes to dokázali přenést,“ říká autorka školního projektu. Holocaust zůstane jednou provždy věčným tématem, nevyčerpatelným svým rozsahem, a nepochopitelným kvůli nezměrnému až nepředstavitelnému počtu osobních tragedií i kvůli krutosti, jíž je schopen člověk vůči jinému člověku. „Tématu holocaustu se na naší škole věnujeme ve velké míře, a tím chci zároveň zabránit takovým informacím, že se toto téma na základních školách nevyučuje,“ dodává Levá.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz