www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Zápisy do mateřských škol začínají v letošním roce 31. března a 1. dubna. V tomto termínu si rodiče vyzvednou přihlášky, na jejichž odevzdání mají 14 dní, pokud vedení MŠ nestanovilo jiný termín.

Vybrat správnou školku pro dítě, orientovat se v předpisech nejen o přijímacím řízení a dozvědět se zajímavosti z předškolního života dětí pomůže rodičům nový internetový portál www.jakdoskolky.cz, který spustila radnice Prahy 6.

„Naší snahou bylo vytvořit přehledný, ucelený a systematický mechanismus, ve kterém by se rodiče snadno orientovali a dozvěděli se vše podstatné, co potřebují,“ vysvětluje nový radní pro oblast školství Ondřej Balatka. „Nový portál obsahuje kompletní informace o rodičovské péči, zejména kontakty, adresy, odkazy na webové stránky a představuje jednotlivé školky včetně jejich hodnocení,“ popisuje webové stránky jakdoskolky.cz Balatka. Na stránkách rodiče naleznou kontakty nejen na obecní školky, ale i soukromé, na mateřská centra, logopedické a pedagogické poradny, přehled dětských hřišť nebo zákony a předpisy vztahující se k rodičovství. Podle Balatky by portál měl být především živým organizmem: „Pravidelně se na něm budou objevovat aktuality z dění v jednotlivých školkách, brzy spustíme také diskuzi, kde si budou moci rodiče vyměňovat svoje zkušenosti a radit si.“

„Vezmou nás do školky?“

Přestože je situace s počtem míst ve školkách v posledních letech naléhavější než ukazovala všechna statistická data, Praha 6 reaguje poměrně rychle. Již v loňském roce se díky přístavbám a rekonstrukcím podařilo zajistit o 106 míst více. Při letošním zápisu se bude mít šanci zapsat opět o dalších 138 dětí více. Celkově se tak do školek v Praze 6 vejde více než dva tisíce čtyři sta dětí. Podle radního Ondřeje Balatky letošní nárůst kapacity míst s rezervou reflektuje nárůst porodnosti před třemi lety. „Předpokládáme, že všechny děti s trvalým bydlištěm v Praze 6, které mají podle zákona i platných kritérií na školku nárok, se do školek umístí,“ slibuje. V loňském roce se nedostalo do školek téměř tři sta dětí z Prahy 6, z toho čtyřicet tři byly děti zaměstnaných rodičů, které by měly mít přednost před ostatními.

Kvůli nedostatku míst školky v Praze 6 totiž přijímají přednostně děti s trvalým bydlištěm v Praze 6, děti zaměstnaných rodičů, děti starší než tři roky. Pak teprve většinou přijdou na řadu další kritéria, jako zda má dítě ve školce sourozence nebo zda rodiče bydlí v okolí školky. Děti rodičů z jiných městských částí nebo okolních obcí se tak do školek v Praze 6 v podstatě nemají šanci dostat. Vedení školek se řídí doporučením, které vydala radnice. „Konečné rozhodnutí je ovšem na ředitelce školky,“ upozorňuje Balatka.

Kde se místa vezmou?

Od září fungující nový projekt Hrajeme si na školu, kdy je předškolní třída MŠ umístěna při základní škole, se velmi osvědčil. To potvrzuje i vedoucí učitelka MŠ Kohoutek Světluše Pimperová. „Ukázalo se, že školáci i předškoláci vedle sebe přirozeně fungují, na druhou stranu se nijak neruší, ani neomezují,“ říká. Rozšíření školky uvítala ona i rodiče. „Každý rok jsme u zápisu měli tak šedesát dětí, uspokojit jsme je všechny nemohli, některé jsme posílali do okolních školek. Vloni jsme nakonec přijali všechny děti rodičů, kteří splňovali kritéria, ale i tak je to rok od roku horší.“

Projekt Hrajeme si na školu úspěšně funguje také při ZŠ Petřiny-jih. Tam od letošního podzimu přibude jedna třída pro 10 dětí, takže zde bude jako součást ZŠ mateřská škola pro 35 dětí. Dosavadní třída MŠ pro 25 dětí se ze ZŠ přesune do budovy školky Bubeníčkova na Petřinách v rámci generální rekonstrukci budovy, takže zde pak bude celkem 5 tříd.

Letošní celková oprava Základní školy a mateřské školy nám. Interbrigády přinese také 48 míst pro školku. Pro projekt Hrajeme si na školu vzniknou díky přestavbě nové třídy. 28 míst se získá rekonstrukcí Fakultní MŠ (Arabská 681) a 23 MŠ Terronská.

„Kulminace babyboomu by měla přijít za 4 roky, do té doby chystáme další opatření,“ říká Balatka. V roce 2010 by mělo v opravených školkách přibýt dalších 100 míst. Další kroky připravuje městská část na následující roky; jedním z nich je například výstavba nové školky ve Velvarské ulici na pozemku, o jehož svěření od magistrátu Praha 6 usiluje. „Je ale potřeba už teď myslet i na dobu, až babyboom opadne. Při navyšování kapacity míst ve školkách při základních školách pamatujeme i na to, aby v budoucnu mohly být prostory využity k dalším účelům,“ ujišťuje radní Balatka.


Předškolní oddělení mateřské školy Kohoutek má novou třídu v budově základní školy, v areálu je pro děti i nové hřiště. Tímto způsobem přibudou místa i dalším školkám.

Oznámení o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol MČ Praha 6 pro školní rok 2009/10

Žádosti o přijetí dítěte vydávají ředitelky nebo vedoucí mateřských škol 31. března a 1. dubna a vyplněné je při osobním předání od žadatelů přijímají 14. a 15. dubna

Odlišné či náhradní termíny vyhrazeny, jejich upřesnění sledujte v příslušných mateřských školách. Žadatel – zákonný zástupce dítěte – předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

V rámci Městské části Praha 6 se žádá o přijetí vždy jen do jedné mateřské školy, v přihlášce lze však uvést i náhradní školky pro případ naplněnosti zvolené. Rozhodnutí o přijetí (resp. o nepřijetí, s možností se odvolat) obdrží žadatelé ve správním řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz