www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Uzavírky vozovek

Uzavírky vozovek z důvodu oprav

● Do 30. 4. je povolena další etapa obnovy vodovodního řadu (včetně přípojek) v ul. Terronská (úsek ul. Zelená – ul. Čínská). Provoz na komunikaci je veden v daném úseku jednosměrně, a to směrem z centra od ul. Zelená k ul. Čínská.
● Do 30. 4. je povolena uzavírka ul. Jenečská (úsek ul. Ke Džbánu – ul. Hostouňská) z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
● Do 21. 6. probíhá v ul. Závěrka v úseku ul. Liborova - Za Strahovem rekonstrukce komunikace. Stavební činnost je rozdělena do tří úseků.
● Do 20. 3. probíhá v ul. U čtvrté baterie (úsek U Vojenské nemocnice – Na Dělostřílnách) rekonstrukce komunikace (jižní chodník). Po ukončení definitivní úpravy povrchu chodníku bude následovat rekonstrukce vozovky včetně úpravy parkovacích stání.
● Do 30. 4. dojde v ul. Na Dračkách k obnově vodovodního řadu. Stavební činnost je rozdělena do několika úseků. Stavební úseky budou pod úplnou uzávěrou s tím, že rezidentům bude v rámci možnosti stavby vjezd umožněn.
● Do 30. 4. probíhá v ulici Vlastina poslední úsek rekonstrukce komunikace, a to samotná křižovatka Vlastina x U silnice. V ul. Vlastina je zachován provoz v obou směrech za pomocí světelné signalizace.
● Do 30. 6. se realizuje v ul. Za Pohořelcem obnova povrchu chodníku v rámci chodníkového programu.
● Od 23. 3. do 30. 4. bude v ul. Kafkova v úseku ul. Kyjevská – Na hutích probíhat oprava povrchu vozovky v rámci CHP. Do konce dubna bude dokončena i rekonstrukce komunikace v Pražákovské ul.
● V průběhu března začnou v Břevnově práce na obnově vodovodních řadů. Stavbou budou dotčeny ul. Šlikova, Hošťálkova, Za Strahovem, U dvora, Tejnka, Nad Tejnkou, Kochanova. O termínech budou občané včas informováni formou letáků.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz