www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200903.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Písecká brána dostala roli ve filmu

Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

46. ročník Techfilmu na ČVUT

Carneval v Rio de Břevnov 2009:

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Den vody v Ekotechnickém museu

Dejvické El Niňo nemá v Praze konkurenci

Na ZŠ Petřiny-jih se soutěží v aerobiku

Bahno a pod ním led, takový byl letošní cyklomarathon

Zemřel Čestný občan Karel Vávra

Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

Portál jakdoskolky.cz poradí rodičům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Lidé chtěli snížit nájem, radnice nabízí pomoc

Ladronka žádá o peníze z EU

Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Dejvická knihovna na staré adrese jen do května

Uzavírky vozovek

Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Ochutnejte Prahu 6

Praha 6 představila nové služby na svém webu

Velikonoce v Písecké bráně

Dráha bude pod zemí

Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Rozdělení grantových příspěvků v oblasti zájmových aktivit, sociální oblasti a zdravotnictví, na opravu tělocvičen a sportovních zařízení, na ekologické aktivity nebo na projekty prevence „Zdravá Šestka“ schválili v únoru zastupitelé na doporučení grantových i odborných komisí.

Více než milion šest set tisíc korun přidělili zastupitelé organizacím, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí i seniorů v Praze 6, případně vzdělávací činnosti. V grantových řízeních se sešlo více než sto žádostí, přičemž sedmdesát projektů bylo úspěšných. Mezi příjemci grantů jsou tradiční organizátoři akcí, jako Walden-liga lesní moudrosti, Svatovítská keramická dílna, Centrum volného času Bilbo, Ateliér Kaštan, Junák nebo sportovní oddíly a kluby z Prahy 6 a další.

Do oblasti zdravotnictví zastupitelé poslali částku dva miliony čtyři sta tisíc korun. O udělení grantu se původně ucházelo 38 projektů s částkou přes pět milionů korun. Městská část nakonec přispěje na provozní náklady nebo pečovatelskou službu téměř všem subjektům, vyřadila pouze čtyři projekty. Největší částky, přes sto tisíc korun, dostanou Centrum sociálních služeb v Nebušicích, Domov sv. Karla Boromejského, Diakonie ČCE, Domov sv. Rodiny, Speciální domov mládeže Sedlec, Na-dace Bona nebo Hospic Štrasburk.

Dva a tři čtvrtě milionu korun přidělili zastupitelé sportovním klubům na opravu sportovních areálů. Oddíly při-tom žádaly ještě o jeden a půl milionu více. Z veřejných peněz tak městská část přispěje například TJ Sokolu Liboc na rekonstrukci podlahy v tělocvičně, na dokončení opravy areálu fotbalového SK Střešovice, HC Hvězda na opravu sochy a vstupu na stadion či opravu šaten pro veřejnost nebo na rekonstrukci šaten Tatranu Střešovice.

V grantovém řízení Zdravá Šestka půjde letos do oblasti protidrogové prevence a sociálně nežádoucích jevů jeden milión sedmdesát tisíc korun z požadovaných dvou a půl milionu korun. Podporu tak získalo čtyřicet projektů. Příjemci grantů byly převážně základní školy a gymnázia z Prahy 6.

Pouze tři projekty se ucházely o grant v oblasti ekologie. Nejzajímavější je plán ZŠ Interbrigády vybudovat „zelenou“ učebnu z přilehlé zahrady.

Všichni příjemci grantů z Prahy 6 mají povinnost zúčastnit se obecního programu Veřejná služba, v rámci kterého musejí pomoci seniorům nebo handicapovaným lidem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz