www.praha6.cz
email

Čestní občané společně posvačili

Společná fotografie Čestných občanů Prahy 6, držitelů Ceny městské části a radních vznikla v lednu v Pelléově vile. Osobnosti, kterým městská část udělila tento titul, se sešli na přátelskou odpolední svačinu.

Akci tradičně pořádá radnice na úvod roku, původně to byly novoroční snídaně. V příjemném prostředí mezi obrazy Jiřího Anderleho, který je sám jedním z oceněných, debatovali čestní občané o životě, o svých plánech i o Praze 6.

Ze zdravotních důvodů se setkání nemohl zúčastnit Karel Vávra, vědec Antonín Holý, monsignore Jan Machač a paní Dagmar Nebeská. U stolu se tak sešli všichni ostatní: za Jaroslava Seiferta jeho dcera Jana, za Stanislava Konopáska jeho maželka Anna, paní Fajtlová, generál Tomáš Sedláček, paní Špačková a paní Wichterlová, dostavili se vloni ocenění Jiří Navrátil, Eva Dušková a Zdeněk Mahler, umělci Jiří Suchý, Jiří Anderle, Libor Pešek, Jiří Stránský. Své otce zastoupili Vladimír Paleček, Jan Malý a Jan Patočka.


Foto: Jaroslav Tatek

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz