www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200901.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Radnice připravila další pomoc při deregulaci: přispěje lidem na nájem

Stromečky pro charitu

Po Petřinách létají papoušci

Takový byl rok 2008 v Praze 6...

Otázky a odpovědi

Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže

Městští strážníci kontrolují zahrádkářské kolonie

Popmuseum ukazuje licenční alba, která vycházela za socialismu

Humanitární sbírka ošacení

Vlastivědné vycházky

Turnaj fotbalových přípravek vyhrála Dukla

Plavání postižených slavilo výročí na Strahově

Výstava šatů princezen do konce ledna

Festival „Sbohem opono“ připomíná pád železné opony

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

Unijazz pokračuje v Kaštanu

S kolem tramvají i na Petřiny

Strážníci dostali Ježíška

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Tisícovka návštěvníků si zazpívala Rybovu mši

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

Prvňáčci k zápisu

Zóny schváleny, na řadě je magistrát

Po Letné jen po provizorní silnici

Další úpravy v ulicích ochrání chodce

Památkový grant dostane Náhlovského vila

ÚVN má novou metodu vyšetření ORL

Krásné a veselé, vyzpívané Vánoce

Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek

Praha 6 zazářila ve sběru zářivek

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Podobně jako v loňském roce ZŠ Pod Marjánkou dostala ke svým padesátým narozeninám dárek v podobě generální rekonstrukce školy, letos takový dostala základní škola Na Dlou hém lánu. Dokončení oprav celé budovy i půl století fungující výuky žáci, rodiče i učitelé řádně oslavili.

Oslavám bylo věnováno dramatické pásmo, ve kterém děti vtipně znázornily, jak šel čas. Nejprve cvičily v modrých a červených trenýrkách, poté si zahráli na Starce na chmelu, na Macha a Še bestovou a pak si připomněly sametovou revoluci a znovu nabytou svobodu. Oslavy pokračovaly programem ve třídách celé odpoledne a návštěvníci si měli možnost prohlédnout opravenou bu dovu, kde se vyměnily elektroinstalace, podlahy, dveře, okna, obklady a bu dova dostala novou fasádu. Spolu s hlavní budovou se rekonstruovala i vedlejší budova školní družiny. Radnice do školy investovala 66 milionů korun.

Pamětníky začátků školy potěšila výstava věnovaná její historii. Mohli nahlédnout do školních kronik. Škola Na Dlouhém lánu vznikla v roce 1958 kvůli nedostatku míst ve školách původně jako jedenáctiletka, zakončená maturitou. Po dvou letech došlo k rozdělení na ZŠ a gymnázium, které se v ro ce 1964 odstěhovalo do Arabské ulice. Celá první polovina 60. let byla pro školu náročná, jelikož se stavbou sídliště Červený vrch nastal obrovský příliv žáků a třídy v tu dobu měly až 48 dětí! Ke zklidnění neúnosné situace došlo až po roce 1965, kdy by la část dětí přesunuta do nově otevřené ZŠ Alžírská.

V roce 1979 se Na Dlouhém lánu poprvé otevřely sportovní hokejové třídy (v kooperaci s HC Hvězda Praha), a nastartovala tak dlouhou cestu vzájemné spolupráce. Od roku 2003 navíc Dlouhý lán otevřel třídy vzdělávacího systému podle M. Montessori, o které je poměrně značný zájem. Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

Návštěvníci si se zájmem prohlédli nejen zrekonstruovanou školu, ale zaujaly je ta ké školní kroniky z minulých let.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz