www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200901.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Radnice připravila další pomoc při deregulaci: přispěje lidem na nájem

Stromečky pro charitu

Po Petřinách létají papoušci

Takový byl rok 2008 v Praze 6...

Otázky a odpovědi

Městská část Praha 6 vyhlašuje 2. ročník amatérské filmové soutěže

Městští strážníci kontrolují zahrádkářské kolonie

Popmuseum ukazuje licenční alba, která vycházela za socialismu

Humanitární sbírka ošacení

Vlastivědné vycházky

Turnaj fotbalových přípravek vyhrála Dukla

Plavání postižených slavilo výročí na Strahově

Výstava šatů princezen do konce ledna

Festival „Sbohem opono“ připomíná pád železné opony

Zemřel Vok Malínský, organizátor výletů se Šestkou

Unijazz pokračuje v Kaštanu

S kolem tramvají i na Petřiny

Strážníci dostali Ježíška

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šestku čekají investice do oprav domů, škol a veřejného pořádku

Praze 6 přibyl nový radní, Pollert rezignoval

Tisícovka návštěvníků si zazpívala Rybovu mši

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

Prvňáčci k zápisu

Zóny schváleny, na řadě je magistrát

Po Letné jen po provizorní silnici

Další úpravy v ulicích ochrání chodce

Památkový grant dostane Náhlovského vila

ÚVN má novou metodu vyšetření ORL

Krásné a veselé, vyzpívané Vánoce

Bariéry sníží hluk plochodrážních motorek

Praha 6 zazářila ve sběru zářivek

Padesátiletá škola „Na Dlouhásku“ omládla

ZŠ Emy Destinnové plánuje angličtinu v 1. třídě

ZŠ Emy Destinnové by mohla být další základní školou v Praze 6, která by již od 1. třídy vyučovala angličtinu.

„Uvažujeme od září 2009 o otevření 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny pro děti, které měly angličtinu v mateřské škole a bylo by pro ně ztrátou času začínat od základů,“ říká ředitelka školy Ludmila Fišerová. Škola vychází vstříc rodičům budoucích prvňáčků. „Rodiče mají zájem na tom, aby si jejich děti dosavadní znalost jazyka udržely a prohlubovaly,“ říká ředitelka s tím, že pokud se sejde takový počet prvňáčků se znalostí angličtiny, aby vytvořili třídu, ZŠ Emy Destinnové vyhoví zájmu rodičů a třídu zřídí.

Emy Destinnové vyhoví zájmu rodičů a třídu zřídí. Vedoucí odboru školství Jan Holický tuto možnost vítá. „Je to další rozšíření pestré nabídky výuky na základních školách. Městská část obecně usiluje o to, aby výuka jazyků na školách byla co nejkvalitnější a nejdostupnější, proto tuto snahu škol podporuje.“

V současné době se Praze 6 anglický jazyk od první třídy vyučuje na základních školách Marjánka, Na Dlouhém lánu, nám. Svobody 2 a nám. Interbrigády, na Norbertově a Petřinách jih a ve waldorfské třídě na Dědině.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz