www.praha6.cz
email

Vlčími máky uctili památku válečných veteránů

Den veteránů, původně oslava příměří, které ukončilo v roce 1918 první světovou válku, se v novodobé české historii připomínal poprvé v roce 1999. Symbolikou památky padlých jsou vlčí máky.

Tato rostlina kvetla na zdevastované půdě bojišť, a krátce po skončení 1. světové války ji bezděčně zpopularizoval v jedné své básni kanadský vojenský lékař a básník podplukovník John McCrae. V té básni se hovoří o tom, že padlí předávají svou pochodeň živým, aby ji nesli dále. Kdyby jim uhasla, mají si živí vzpomenout na žal padlých, že zemřeli zbytečně.

11. listopad si vzpomínkovým obřadem u pomníku na Vítězném náměstí připomenuli ministryně Vlasta Parkanová místopředseda Senátu PČR Petr Pithart, náměstkyně pražského primátora Marie Kousalíková a další. Starosta Tomáš Chalupa, který za městskou část položil u pomníku květiny, nesl na klopě právě vlčí mák. Symbolickou květinu nosili v tento den na oblečení i zaměstnanci radnice a představitelé a městské části, ale desítky kusů obdržely od radnice i členové Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a Sdružení československých zahraničních letců RAF.

„Váleční veteráni a jejich obětavost a odvaha v boji za lidskou svobodu by měly rozhodně stát za naší pozornost. Zůstávají pro nás mementem, výzvou a inspirací, abychom historii neignorovali a nepodlehli té odvrácené tváři času. Pokud tak neučiníme, škodíme především a hlavně sami sobě,“ vyjádřil se po obřadu starosta Chalupa. Praha 6 se s válečnými veterány pravidelně setkává při vzpomínkových aktech. Oni jsou naopak hosty společenských akcí, které Praha 6 organizuje.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz