www.praha6.cz
email

Vánoční trhy na ZŠ Petřiny sever

Petřinští školáci si chtějí vydělat na své adoptivní děti. Již několik let podporují školní docházku dětí z Indie a na charitu si shánějí peníze prodejem svých výrobků.

Letos vytvořili během tvůrčích dílen dárkové tašky z ručního papíru, malovali hedvábné šátky a šály a stejnou technikou vrapování zdobili pouzdra na brýle a mobily, kravaty, motýlky a další drobné předměty. Své výrobky nabídnou na vánočních trzích, které se budou konat 12. prosince od 15 hodin v budově ZŠ Petřiny sever.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz