www.praha6.cz
email

Radnice opraví další hřiště

Do konce letošního roku, pokud to počasí dovolí, by měla být dokončena rekonstrukce dalšího hřiště a parku, tentokrát ve vnitrobloku domů mezi ulicemi Albánská a Čínská v Bubenči.

V parku budou opraveny povrchy stávajících cest, vyměněny obrubníky, vykáceny náletové a nevhodné dřeviny. „Došlo i k menším úpravám cest podle požadavků místních obyvatel,“ upřesňuje vedoucí technicko-investičního odboru radnice Olga Volková. Do vnitrobloku přibude 15 nových stromů a 150 metrů živého plotu. Podstatného rozšíření se dočká dětské hřiště, které se doplní například o lanovou pyramidu nebo pérové houpačky, místo nevhodných starých prolézaček. Nově bude postaveno pískoviště. Hřiště bude orientováno na děti od 2 do 10 let. Do rekonstrukce parku a hřiště investuje městská část 3,7 mil. korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz