www.praha6.cz
email

Podzim na Hanspaulce

Základní škola Hanspaulka přichází na podzim opět s mnoha zajímavými akcemi.

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 13. 11. od 16 hod. s podtitulem Významné české osobnosti kulturního a společenského života. Den otevřených dveří je příležitostí k setkání bývalých žáků, a také pro rodiče současných i budoucích žáků.

V rámci komunitních aktivit se otevírají opět kurzy práce s počítačem pro seniory. Budou se konat v úterý od 16.30 do 17.30 hod. První setkání je určeno na 11. l1. Pro dospělé je otevřena také knihovna se zajímavou nabídkou vždy v pondělí a čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Novinkou je Pohádkování, které se koná v knihovně každý měsíc. Tato setkání, určená pro děti v doprovodu prarodičů nebo rodičů, si dávají za cíl získávat zájem dětí o knihy a četbu již od předškolního věku. Termíny podzimních Pohádkování jsou 20. 11. a 18. 12., vždy od 16.30 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz