www.praha6.cz
email

Tísňový systém pro seniory zaplatila nadace

Domov pro seniory Elišky Purkyňové na Vítězném náměstí má nové oddělení pro imobilní klienty. Nyní i s elektronickým tísňovým systémem.

Upravené patro pro nepohyblivé obyvatele domova vzniklo letos v červenci. Oddělení však chyběl nákladný, ovšem velice potřebný systém elektronického tísňového volání. Ředitelka Domova Eva Kalhousová se proto obrátila na Nadaci Komerční banky – Jistota s prosbou o příspěvek. Z Nadace však Domov obdržel celou potřebnou částku 285 tisíc korun. Symbolický šek předali v říjnu ředitelce Evě Kalhousové zástupci nadace, předseda správní rady Jaroslav Říšský a člen správní rady Rostislav Valenta. Po předání šeku byli oba pánové provedeni po celém zařízení.

Systém elektronického tísňového volání je známý z nemocničních zařízení, kdy má klient na pokoji „tlačítko“, které je napojené na sesternu, a je tak v případě akutních situací zlepšena komunikace mezi klienty a personálem. V budoucnosti by rád Domov pro seniory zajistil prostředky na nákup tísňového systému pro potřebné klienty také v dalších patrech objektu v Šolínově i Thákurově ulici.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz