www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200810.pdf
(formát PDF, velikost 7.4 MB)

Praha 6 mění tvář IV: Prohlédněte si novou Dejvickou

Čestným občanům zazpívala Eva Urbanová

Zpětný odběr žárovek

Stravování pro seniory na území městské části Praha 6

Ladronkafest – super párty

Nakoukněte do světa badatelů z Petřin na Dni otevřených dveří

Přijďte si prohlédnout Národní technickou knihovnu

Kytarový festival zahájí jedna z nejlepších kytaristek na světě

Divadla zahajují sezónu, Semafor již padesátou

Bluesová scéna se představí na festivalu

Atleti z Aritmy dostali dárek – novou dráhu

Pražská padesátka slavila jubileum

Výlety se Šestkou

Měli jsme se bránit?

„Motat se do závoje a zakopávat o kořeny je dobrodružné,“ říká Rusalka ze Šárky Helena Kaupová

Co se Strahovem?

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Provoz letiště na krátko převezme vedlejší dráha, létat se ale bude jen ve dne

Volby do Senátu se uskuteční ve dnech 17. a 18. října

90. výročí ČSR připomenou koncerty a přehlídka

Radnice nařídila školám zvýšenou hygienu, náklady zaplatí

Rozhovor s Annou Řehořovou, předsedkyní komise pro ochranu dětí

MÚK Malovanka: práce jdou na jižní stranu

Permoník začal sportem

Opravují se další ulice

Zachraňme Šumavu!

Praha 6 přidá na Loosův katalog

Pro název náměstí lidé navrhovali U Tří koní

Ozvěny Anti-fetfestu v Semaforu

Nakoukněte do světa badatelů z Petřin na Dni otevřených dveří

Již tradičně se na podzim vědecké ústavy a instituce Akademie věd ČR otevírají veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. na Petřinách, jehož spoluzakladatelem a prvním ředitelem byl objevitel měkkých kontaktních čoček profesor Otto Wichterle, otevírá svá pracoviště zájemcům o prohlídku v pátek 7. a v sobotu 8. 11. od 9 do 15 hodin.

Výzkumní pracovníci ústavu úspěšně pokračují nejen v tradici výzkumu lékařských aplikací polymerů, započaté prof. O. Wichterlem, ale zaměřují se i na jiné moderní trendy ve vývoji makromolekulárních (polymerních) materiálů. V ústavu se pracuje například na vývoji speciálních membrán do vodíkových palivových článků, které by v budoucnosti mohly nahradit např. spalovací motory v automobilech. Budete moci nahlédnout do laboratoří, ve kterých byl vyvinut úspěšný přípravek urychlující hojení ran (Hemagel). Rozvíjí se několik dalších „bioaplikací“ makromolekul: od aplikace moderních syntetických hydrogelů pro kontaktní a nitrooční čočky, přes využití polymerů jako „chytrých“ dopravních prostředků léčiv, které putují přesně tam, kam mají, až po přípravu nových polymerních materiálů, které podporují růst živých buněk, což by v blízké budoucnosti mohlo být využitelné v lékařství při obnově tkání kůže, cévních stěn a třeba i nervového systému. Na řadě pracovišť budou moci zájemci nahlédnout do stále poněkud tajemného nitra hmoty a s využitím nejmodernějších optických a elektronových mikroskopů, mikroskopů atomových sil a dalších přístrojů se přiblížit na dohled jedné (makro)molekuly.

Během obou dnů budou mít návštěvníci možnost absolvovat zajímavé exkurze. Pracovníci ústavu se snažili vybrat zajímavá témata: třeba jak donutit buňky, aby rostly právě tam, kde mají, jak dopravit léčivo tam, kde je ho potřeba, nebo jak nejlépe nahlédnout do nitra hmoty a sledovat pohyby atomů.

Více informací můžete získat na www.imc.cas.cz nebo u RNDr. Petra Kadlece na čísle 296 809 274 nebo na e-mailové adrese: kadlec@imc.cas.cz.

Přijďte si prohlédnout

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz