www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200810.pdf
(formát PDF, velikost 7.4 MB)

Praha 6 mění tvář IV: Prohlédněte si novou Dejvickou

Čestným občanům zazpívala Eva Urbanová

Zpětný odběr žárovek

Stravování pro seniory na území městské části Praha 6

Ladronkafest – super párty

Nakoukněte do světa badatelů z Petřin na Dni otevřených dveří

Přijďte si prohlédnout Národní technickou knihovnu

Kytarový festival zahájí jedna z nejlepších kytaristek na světě

Divadla zahajují sezónu, Semafor již padesátou

Bluesová scéna se představí na festivalu

Atleti z Aritmy dostali dárek – novou dráhu

Pražská padesátka slavila jubileum

Výlety se Šestkou

Měli jsme se bránit?

„Motat se do závoje a zakopávat o kořeny je dobrodružné,“ říká Rusalka ze Šárky Helena Kaupová

Co se Strahovem?

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 znovu losovala o obecní byty

Provoz letiště na krátko převezme vedlejší dráha, létat se ale bude jen ve dne

Volby do Senátu se uskuteční ve dnech 17. a 18. října

90. výročí ČSR připomenou koncerty a přehlídka

Radnice nařídila školám zvýšenou hygienu, náklady zaplatí

Rozhovor s Annou Řehořovou, předsedkyní komise pro ochranu dětí

MÚK Malovanka: práce jdou na jižní stranu

Permoník začal sportem

Opravují se další ulice

Zachraňme Šumavu!

Praha 6 přidá na Loosův katalog

Pro název náměstí lidé navrhovali U Tří koní

Ozvěny Anti-fetfestu v Semaforu

Rozhovor s Annou Řehořovou, předsedkyní komise pro ochranu dětí

  • Jaká je náplň práce komise pro sociálně - právní ochranu dětí?
  • S jakými případy se v komisi nejčastěji setkáváte, které děti potřebují ochranu?
  • Jak se o problémových dětech nebo konfliktech v rodině dozvídáte?
  • Jakým způsobem komise pomáhá? Má šanci situaci ovlivnit?

Jaká je náplň práce komise pro sociálně - právní ochranu dětí?
 
 Tato komise především připravuje programy péče o problémové skupiny dětí, navrhuje a posuzuje sociálně preventivní programy na ochranu ohrožených dětí, nebo rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu své kompetence.
 
 S jakými případy se v komisi nejčastěji setkáváte, které děti potřebují ochranu?
 

 Zaměřuje se zejména na děti, jejichž rodiče neplní rodičovské povinnosti nebo tato rodičovská práva nevykonávají nebo zneužívají. Dále se zajímá o děti, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby, pokud tato osoba neplní své povinnosti. Komise se také zabývá dětmi, které zanedbávají školní docházku, pijí alkohol nebo užívají návykové látky, dětmi, které spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, nebo soustavně páchají a na děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči. Komise je dále nápomocna při posuzování sporných případů svěření dítěte do výchovy rodičů, kde klade důraz především na zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, se zřetelem na životní poměry rodičů.
 
 Jak se o problémových dětech nebo konfliktech v rodině dozvídáte?
 

 Případy do komise připravuje odd. sociálně-právní ochrany dětí na základě sdělení občanů, sdělení lékařů, sociálních zařízení nebo škol. Někdy se na komisi nebo obrátí přímo rodič dítěte – hlavně u svěření dítěte do péče (po rozvodu).
 
 Jakým způsobem komise pomáhá? Má šanci situaci ovlivnit?
 

 Vzhledem k tomu, že členy komise jsou převážně odborníci, snaží se komise navrhnout vždy nejoptimálnější řešení celé situace, toho kterého případu. Jedná se především o zprostředkování odborné nebo specializované pomoci, doporučení poradenské a psychoterapeutické péče manželům, rodičům a dětem při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů. Na základě zjištěných skutečností komise podává návrh dalšího řešení na odd. sociálně-právní ochrany dětí, kde je zahájena přímá práce s rodiči a dítětem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz