www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

Zářivky nepatří do popelnice

Podle nedávného průzkumu se v Praze vyhazuje kolem 80% nefunkčních zářivek do komunálního odpadu, což je téměř dvojnásobek oproti zbytku České republiky. Praha 6 se proto od září zapojila do projektu, který mimo informační kampaně o způsobu nakládání s nefunkčními světelnými zdroji nabízí běžným spotřebitelům více dostupných sběrných míst.

„Chceme, aby pro naše občany bylo mnohem snazší odevzdat nefunkční zářivky k recyklaci a přispět tak k lepší kvalitě životního prostředí,“ vysvětluje radní Jan Záruba důvody, proč se radnice stala partnerem projektu. Sběrné kontejnery budou proto umístěny nejen na sběrných dvorech, ale i v informačních centrech Prahy 6. Občané Prahy 6 mohou světelné zdroje dále odevzdávat ve sběrných dvorech v ulicích Proboštská, Drnovská, Radimova a Nad lávkou (areál SK Aritma). Nebezpečný odpad mohou obyvatelé odevzdávat i při jeho pravidelném svozu v jednotlivých lokalitách (viz str. 10).

O používání úsporných zářivek v domácnostech je stále větší zájem. Tyto „úsporné žárovky“ však nejsou běžným komunálním odpadem. Obsahují totiž stejně jako výbojky a jiné typy zářivek malé množství rtuti, která se při rozbití uvolňuje do okolí, a může poškodit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz