www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Městští strážníci v Praze 6 zpřísnili kontroly dodržování pořádku v ulicích. Opravňuje je k tomu nová vyhláška o udržování čistoty na ulicích a veřejných prostranstvích, která platí od července.

V Praze 6 odhalili během prázdnin 130 přestupků a uložili 48 blokových pokut ve výši 18 500 korun, méně závažná jednání řešili domluvou. Odhazovat na ulici nedopalky cigaret, odpadky, žvýkačky a zbytky potravin bylo postihováno i před účinností vyhlášky.„Od začátku července se strážníci této problematice věnují mnohem intenzivněji. Výhodou vyhlášky je, že ukládá občanům i povinnosti např. odstranit výkaly zvířete neprodleně osobou, která zvíře vlastní nebo má v té chvíli zvíře v péči,“ vysvětluje zástupce ředitele městské policie v Praze 6 Petr Kovanda.

Strážníci navíc o prázdninách zaznamenali 65 případů porušení vyhlášky o zákazu pití alkoholických nápojů v lokalitách kolem Vítězného náměstí, na náměstíčku s bronzovými koňmi, u metra nebo v okolí škol a dětských hřišť. „Strážníci uložili 30 blokových pokut za celkem 20 200 korun,“ sdělil Kovanda. Konzumace alkoholických nápojů je podle něj nejčastější u bezdomovců. Uložené sankce těžko vymahatelné pro nemajetnost nebo nedoručitelnost písemností.

„Dalším impulzem pro zvýšenou činnost bude začátek školního roku. Dost často se popíjení alkoholu objevuje u dětí, které takto nevhodným způsobem tráví volný čas,“ říká.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz