www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Den Prahy 6, který městská část slaví 4. září, je dnem, kdy se naše městská část stala součástí Velké Prahy. Zastupitelé každoročně využijí této příležitosti, aby udělili Čestná občanství výjimečným osobnostem spojeným s Prahou 6.

„Letos si připomínáme 60. výročí komunistického převratu, a tím celou dobu komunistické totality, proto výrazně oceňujeme osobnosti, jsou „normálními, obyčejnými“ lidmi, kteří „nic neudělali“ a na jejichž osudu se komunismus projevil způsobem zavrženíhodným,“ komentoval starosta Tomáš Chalupa výběr trojice čestných občanů Karla Vávry, Evy Duškové a Jiřího Navrátila. S jejich životními příběhy se lidé mohli seznámit již v únoru v rámci výstavy Osudy našich sousedů a poté ve vydaném sborníku. „Jsou to osobnosti, které prokázaly, že si zaslouží toto uznání,“ domnívá se starosta. 

Pan Karel Vávra (*1927)

se narodil ve Střešovicích v rodině úředníka pražského magistrátu a žil zde do konce 90. let, jako student strojní fakulty ČVUT v Dejvicích se zúčastnil pochodu na Hrad v únoru ę48, kdy studenti žádali prezidenta Beneše, aby nepřijímal demisi a neumožnil nástup komunistů k vládě. Zapojil se do skupiny Šeřík, která se snažila v odbojové organizaci formou letáků a předáváním informací bránit proti nastupující totalitě. Vzhledem k tomu, že Karel Vávra se nepřiznal, i přes mučení doložená svědectvími a dokumenty v Ústavu pro studium totality, byl odsouzen ke čtyřem letům vězení ve svých 21 letech. 

Paní Eva Dušková (*1932)

se narodila v rodině veterána – legionáře ve vile na Ořechovce. V roce 1948 byla přítelkyní studenta Míly Choce, který se zapojil do odboje proti komunistickému režimu a který byl komunistickým režimem popraven v jednom z prvních politicky motivovaných procesů. Eva Dušková, v té době šestnáctiletá, byla zatčena a s podezřením, že spolupracuje se západními zpravodajskými službami, byla odsouzena k vězení, kde strávila několik let. Prošla věznicemi pro mladistvé v Hradci, Doudlebách, Lnářích a Zámrsku.


Čestné občanství dostane v září spolu s dalšími také pan Jiří Navrátil.

Pan Jiří Navrátil (*1932)

svůj život spojil s Prahou 6 jako zapálený skaut. Přirozeně, že se to nevyhnulo pozornosti, a proto byl – protože se rovněž zúčastnil pochodu studentů 25. února 48 a v roce 49 v rámci nějaké akce se snažil zapojit do práce v ilegalitě – 17. května 49 zatčen a v monstrprocesu, nejdříve v generálním štábu v Dejvicích, poté na Pankráci, byl odsouzen za velezradu k 20 letům odnětí svobody. Část strávil ve vězení na Jáchymovsku, po dvou letech na Rovnosti, poté ve věznici v Hradci Králové, kdy prošel dalšími vězeními, odkud byl propuštěn až v roce 1960. Strávil ve vězení 11 let. Bydlí celý život v Dejvicích. 

Čtvrtým čestným občanem se stane Zdeněk Mahler (*1928).

Je osobou, která pomáhá pečovat o paměť břevnovského společenství a je zapojen do místního občanského a spolkového života. Velkou roli sehrály jeho vzpomínky a aktivity například při oslavách 100. výročí povýšení Břevnova na město.

Pan Mahler se letos dožívá 80 let a je také snahou oslavit tímto způsobem jeho životní jubileum. V 60. letech byl spolutvůrcem kultovních českých filmů, jako Svatba jako řemen, Nebeští jezdci, Flirt se slečnou Stříbrnou, Božská Ema.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz