www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

V Praze 6 se i po prázdninách intenzivně pokračuje v opravách komunikací. Rekonstrukce Ruzyňské ulice vstoupila do své druhé poloviny a oprava vozovky a chodníku pokračuje v úseku Stochovská – Mladotická a potrvá do konce září.

Provoz po polovině vozovky řídí semafory. Po celé září bude v lokalitě Ruzyně kvůli opravě uzavřena také ulice Sestupná, oprava povrchu proběhne v horní části ulice před křižovatkou s ul. U Hvězdy (u Petřin).

Neprůjezdná je do 4. října v úseku Zbrojnická – Slunná Dělostřelecká ulice, kam postoupily práce v rámci chodníkového programu. V Dělostřelecké rekonstruuje městská část vozovku a chodníky, budují se zde zpomalovací prahy.

Během prázdnin se již podařilo dokončit opravu ulic a chodníků v Zavadilově ulici a těsně před dokončením je i oprava Špotzovy v Liboci.

Zdržení na Vypichu

Od srpna do poloviny listopadu lze počítat se zdržením a komplikacemi na křižovatce na Vypichu, kde se intenzivně pracuje na vybudování odbočovacího jízdního pruhu směrem z Petřin na Bílou horu. Stavební činnost je rozdělena do několika dílčích etap.  Od 29. září do 10. listopadu bude úplně uzavřen jeden pruh a provoz bude střídavě jednosměrný.

Terronská se uzavře

Opravy vodovodů v Terronské ulici navázaly na další úsek mezi ulicemi Rooseveltova a Maďarská a potrvají do 30. 9. Stavbu je nutné objet po objízdné trase. Na opravené sítě v Terronské naváže již v září chodníkový program, který financuje Praha 6 a pro TSK realizuje společnost Skanska. Náklady na opravu komunikace dosáhnou 50 milionů korun, za které se položí nové povrchy vozovky, bezbariérově upraví přechody pro chodce a vzniknou kolmá parkovací stání. Křižovatky budou ohraničeny bezpečnostním zábradlím. Počítá se i s částečnou výměnou přestárlých stromů za mladé. V první etapě se začne s opravou Terronské v úseku ulic Sukova Rooseveltova, který bude zcela neprůjezdný. Rekonstrukce celé téměř kilometr dlouhé komunikace je rozdělena celkově do čtyř etap a s jejím definitivním dokončením se počítá v prosinci příštího roku.


Vozovku a chodníky v Zavadilově ulice se podařilo opravit během prázdnin.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz