www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Radnice Prahy 6 se dostala do ostrého sporu při prodlužování nájemní smlouvy k sociálnímu obecnímu bytu s manželi  Monikou a Janem Badžovým. Když se ukázalo, že manželé podváděli, podala na ně radnice trestní oznámení. Podle zjištění radnice manželé Badžovi za posledních dvanáct měsíců zapřeli každou druhou vydělanou korunu. Představitelé Strany zelených, kteří se v případu angažovali na straně Badžových, naopak tvrdí, že k žádnému podvodu nedošlo.

„To, že rodina Badžova podváděla, vyplynulo z čestného prohlášení paní Moniky Badžové. Dokládala na formulářích o výši příjmů nepravdivé údaje ve snaze získat vyšší sociální dávky a čerpat tak neoprávněně finanční prostředky z veřejných peněz. Důvodem, proč se radnice začala celou věcí zabývat, byla paní Badžovou předložená dohoda o provedení práce, podle níž měla dostat 5000 korun měsíčně. Doložené potvrzení o příjmu potřebné k získání sociálního bytu však uvádělo měsíční výplatu 14.650 korun. Badžová tuto částku ještě prohlášením upravila na výdělek za dva měsíce,“ vysvětluje starosta Chalupa.

Podle Moniky Badžové je však jediným důvodem, proč Praha 6 rodině nechtěla prodloužit smlouvu, její romský původ. „Bílí nám vyčítají, že se neumíme chovat a přizpůsobit, ale nedávají nám k tomu šanci,” prohlásila Badžová. Rodinu v médiích bránila také ministryně Džamila Stehlíková nebo Kateřina Jacques ze Strany zelených, které popisovaly manžele jako vzorné a pracující obyvatele. „Nepatří mezi pasivní příjemce pomoci,“ vyjadřovala se ministryně Stehlíková. „Nežijí ze sociálních dávek a na úkor společnosti, jejich práce rodinu uživí,“ doplňovala ji Kateřina Jacques, poslankyně Strany zelených. „Z peněz daňových poplatníků od roku 2002 paní Badžová obdržela  částku 582 123 Kč. Z šetření navíc vyplynul nízký počet odpracovaných dnů Jana Badži: od roku 1997 odpracoval z 2932 možných pracovních dnů pouze celkem 512 dní. To je 17 procentní pracovní aktivita,“ komentoval to Chalupa a podivil se, jak se někdo může domnívat, že takováto pracovní aktivita může někoho živit bez pomoci sociálních dávek.

Badžovi se na tiskové konferenci organizované Stranou zelených domáhali také splnění údajného slibu předchozího starosty Prahy 6 Pavla Béma z roku 1999. „Bývalý starosta Prahy 6 Pavel Bém slíbil přidělení bytu na dobu neurčitou za podmínek, že budou dva roky pracovat a platit nájemné,“ řekl zastupitel Strany zelených Martin Skalský. „V roce 1999 však pan Badžo napracoval 34 dnů, v roce 2000 žádný a v následujícím roce jen 20 dnů. I kdyby někdy bývalý starosta Pavel Bém podobný slib vyslovil, těžko si lze představit jeho vymáhání po odpracování pouhých 54 dnů během tří let,“ domnívá se Chalupa.

Krátce předtím, než pracovníci radnice zjistili, že rodina Badžových radnici podváděla, prodloužili radní rodině nájemní smlouvu k sociálnímu bytu do 14. listopadu tohoto roku. „Je to moje chyba, přiznávám to,” řekl poté starosta Chalupa, který pod tlakem, který byl na radnici vynaložen, se za prodloužení přimluvil. „Politika Pra-hy 6 je asociální. Doplácejí (Badžovi) na diskriminační přístup Rómů ke vzdělání a latentní rasismus části bílé populace.“ „Nadace Romea je přesvědčena, že se radnice Prahy 6 snaží ze své městské části „vypudit” Romy.“ Tato a podobná obvinění z rasismu a asociální politiky uváděla vůči radnici Prahy 6 Strana zelených a Sdružení Romea v médiích.

„Badžovi  budou muset vzorně pracovat, aby si udrželi nájemní vztah až do listopadu. Pokud o práci přijdou, budou se moci hlásit na radnici, která jim nejpozději do druhého dne  najde novou. Nebudeme tolerantní k tomu, že se nechají po čtyřech dnech zneschopnit,” dodal Chalupa. Starosta Prahy 6 vyzval otevřeným dopisem (plné znění na www.praha6.cz) k rezignaci zastupitele Prahy 6 za Stranu zelených Martina Skalského kvůli nabádání k jednání v rozporu s pravidly přijatými radou městské části a porušení zastupitelského slibu zvýhodňováním jedinců na úkor ostatních občanů městské části a členku Komise pro sociálně bytové otázky za Stranu zelených Ivanu Janišovou z důvodu nekompetentnosti a poškozování dobrého jména Prahy 6. Kvůli neetickému chování a poškozování dobrého jména Prahy 6 by své působení v zastupitelstvu měla zvážit také zastupitelka za Stranu zelených Petra Kolínská, která se v případu také angažovala. „Minimálně by se měla od něj distancovat a příslušným pracovníkům úřadu omluvit,” dodal starosta.

„Víme, že k žádnému podvodu ze strany rodiny nedošlo. Chyby ve vyplňování složitých formulářů v tuto chvíli vyloučit nemůžeme. Všechny dostupné doklady jsme předali ke kontrole odborníkům v sociální oblasti,“ komentovala situaci Kolínská. „O ničem nevím a nejsem si vědom ani žádného pochybení ze strany rodiny Badžových. A to jsme jejich kauzu velmi pečlivě sledovali, než jsme se rozhodli je podporovat. Rezignovat se určitě nechystám, to jedině v případě, že se skutečně prokáže jakékoli pochybení z naší strany,“ uvedl zastupitel Skalský.

Praha 6 pro najímá sociální byty lidem, kteří se ocitli nikoliv vlastní vinou v obtížné sociálně bytové situaci a nejsou schopni ji řešit vlastní silou.

Podmínkou je trvalý pobyt v Praze 6 po nejméně tři roky a čistý příjem žadatele (resp. všech žadatelů) nesmí přesáhnout součet 2,5 násobku životního minima. K žádosti je nutné předložit doklady o čistých měsíčních příjmech, které zahrnují i sociální dávky, důchody a daňová přiznání. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejvýše na 1 rok; v určitých případech lze pronajmout byt i na delší dobu. Celková doba pronájmu nesmí přesáhnout 5 let.

O prodloužení nájmu bytu rozhodne radnice v případě, že přetrvává obtížná sociálně bytová situace a že všichni členové domácnosti pracují, s výjimkou osob invalidních, v důchodu, matek na mateřské dovolené apod. Podmínkou možnosti prodloužit termínovanou roční nájemní smlouvu je též potvrzení příjmů rodiny za loňský rok.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz