www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Dejvické nádraží se probouzí k životu

Zářivky nepatří do popelnice

Popelnice a kontejnery v ulicích mají odzvoněno

17. Šárecký okruh povede na Hanspaulce novými místy

Výlety se Šestkou Ze Všenor přes Jíloviště do Černošic

Týdny pro duševní zdraví i na Praze 6

Hra Permoník je letos i pro mladší děti

100 let SK Aritma – den plný sportu

Petynka má v září od sedmi

Výstava k srpnu ‘68 vede hlavně k přemýšlení

Policisté kontrolují zákaz pití, přitvrdí se začátkem školy

Na Dejvické v metru jsou odpadkové koše

Čestnými občany jsou letos „obyčejní“ lidé

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Většina lip v Thákurově zůstane

Baby boom v posledních letech: školky otevírají nové třídy při základních školách

Radnice označila mobilní radnici a další vozy

Senátory bude volit jen část Prahy 6

Radnice podala trestní oznámení na nájemce bytu za podvod

Ke Dni Prahy 6 se hraje opět Rusalka v Šárce

Vodní nádrž Džbán se pozvolna napouští

Objížďky kvůli opravám: Vypich i Dejvice

Bienále Praha 6 mění tvář počtvrté

Podzimní sezónu v Kaštanu oživí nové pořady

Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Až pět set dětí ze základních škol v Praze 6 by se v letošním školním roce mělo vydat na jazykové kurzy do partnerských měst v zahraničí zdokonalit angličtinu, italštinu, španělštinu, němčinu, ruštinu nebo francouzštinu. Aspoň takový je plán starosty Tomáše Chalupy, který rozjíždí nový radniční program Otevřený svět.

„Pokud se děti mají naučit cizímu jazyku, musejí vycestovat, otrkat se, porozumět prostředí,“ domnívá se starosta Chalupa a dodává, že znalost cizích jazyků jedním z klíčů ke kvalitnímu vzdělání. „To, že se děti budou učit cizímu jazyku v jeho přirozeném prostředí, jim dá mnohem více, než memorování v lavicích v Praze,“ je přesvědčen starosta, který má sám ze studentských let obdobnou zkušenost.

Program Otevřený svět by se měl týkat hlavně žáků 7., 8. a 9. tříd základních škol, a to nikoliv jen jazykových. Radnice by chtěla dětem financovat náklady na dopravu při školních výměnných zájezdech. Ty jsou totiž obvykle nejdražší položkou. „Při partnerských výměnách děti obvykle bydlí v rodinách a další náklady na cestu jsou malé. Tím, že zaplatíme dopravu, budou výměnné pobyty dostupné takřka pro každého,“ míní starosta. Upozorňuje však, že důležitou podmínkou financování cesty bude skutečnost, že děti stráví výukou výraznou část pobytu. „Nebudeme platit výlety do zahraničí,“ upozorňuje.

Dva miliony na granty

Pokud by se podařilo rozjet projekt v tak masivní míře, mohlo by to znamenat průlom ve výuce jazyků. Za cizími jazyky by vycestovalo pět krát více dětí než minulý školní rok, kdy jich vycestovalo sto dvacet. I na jejich cestách se podílela městská část. V grantovém programu mezi základní školy a víceletá gymnázia rozdělila dva miliony dvě stě tisíc korun.

Praha 6 tak například v roce 2008 přispěla na jazykové pobyty dětí ze ZŠ Dědina v Anglii, školáci ze ZŠ Emy Destinnové dostali přidáno na výměnný pobyt ve španělském Madridu, v pařížské škole ve čtvrti Drancy nebo anglickém Cheddaru, a žáci ze ZŠ Hanspaulka si zdokonalovali italštinu v partnerském městě Roncegnu.

„To, že  se  městská část rozhodla podporovat a dotovat jazykové výjezdy dětí, je velmi osvícené a znamená to obrovskou pomoc školám. ZŠ Emy Destinnové dosud vyčerpala na grantových dotacích téměř 400 tisíc korun. Cena výjezdů se tak pro rodiče výrazně snížila,“ říká ředitelka školy Ludmila Fišerová, která je přesvědčena, že výměnné výukové pobyty dětí jsou ve výuce cizích jazyků nesmírně důležitou doplňkovou aktivitou. „Přinášejí dětem živý styk s jazykem, kterému se učí, a také posilují řečové a konverzační dovednosti, při kterých je výrazným motivačním prvkem i navazování nových přátelství,“ vysvětluje s tím, že ZŠ Emy Destinnové se snaží tímto způsobem obohacovat výuku cizích jazyků co nejvíce. Na výměnách se vystřídaly od roku 1994, kdy se uskutečnila první, již stovky žáků.

Spoluúčast radnice oceňují i rodiče: „Cestu jsme byli připraveni uhradit celou, příspěvek na dopravu nás ale velmi potěšil. Syn se z pobytu v Anglii vrátil s větší chutí učit se anglicky, když viděl, jak je potřeba umět se domluvit,“ chválí si maminka dvanáctiletého Jirky ze ZŠ Emy Destinnové.  Městská část již nyní spolufinancuje i cesty žáků z víceletého gymnázia Nad Alejí. „Jde o děti, které jsou sice na gymnáziu, ale ve věku, které spadá do období studia na základní škole,“ říká vedoucí odboru školství Jan Holický. Zastupitelé tak letos schválili příspěvek 200 tisíc korun pro žáky gymnázia, kteří se účastnili jazykového kurzu v Barnstaplu.

Příspěvek na jazykové pobyty je ovšem určen výhradně dětem, které mají trvalé bydliště v Praze 6. „Je to logické, jsou to peníze městské části a tudíž pro naše občany,“ vysvětluje Jan Holický s tím, že žáci z jiných městských částí studující ve školách v Praze 6 si mohou zažádat o příspěvek na své radnici. „Tyto případy také fungují,“ dodává. 

Cestu zaplatí partneři

Program Otevřený svět je jedním z nejambicióznějších programů radnice. „V dějinách radnice Prahy 6 jsme ještě nikdy tak velký projekt nespustili. V rozpočtu pro příští rok na něj navrhujme vyčlenit až čtyři miliony korun,“ říká starosta Chalupa.

Městská část by však nakonec neměla být tím, kdo výměnné jazykové pobyty dětí zaplatí. „Chceme do projektu vtáhnout další partnery. V tuto chvíli intenzivně jednáme se Správou letiště Praha, které by mělo projekt z velké části financovat,“ vysvětluje starosta a věří, že se pro projekt najde dostatek partnerů.


Také učitelé cizích jazyků považují jazykové pobyty v zahraničí za velmi přínosné. Žáci ze ZŠ Emy Destinnové pravidelně vyjíždějí na výměnné zájezdy. Třídy, které se učí angličtinu, mají možnost například poznat Londýn a jih Anglie.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz