www.praha6.cz
email

Amatérské filmy čekají na diváky

Ojedinělou přehlídku amatérských filmů mohou zhlédnout diváci 21. června od 20 hod. v klubu RAF na Hanspaulce. V následné diskuzi je pak mohou okomentovat a diskutovat o nich s jejich autory.

Akci pořádá o. s. ZKUS za stoprocentní finanční podpory Nadace Vodafone ČR. Pořadatelé chtějí docílit rozmělnění bariér, oddělujících umělce od veřejnosti. Snaží se podnítit aktivitu na obou stranách. Filmový večer nabídne díla, která autoři zasílali organizátorům během dvou měsíců.

Aby mohli návštěvníci filmy i po skončení večera kdykoliv podrobněji analyzovat a v poklidu se nad nimi znovu zamyslet, budou jim darovány DVD disky s vybranými snímky, které se v průběhu večera na plátně objeví. Více informací na www.zkus.org.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz