www.praha6.cz
email

Letadla znovu soutěží

Městská část Praha 6 spolu se Správou Letiště Praha vyhlásila 2. ročník soutěže o Nejtiššího dopravce. Koná od května do října, tedy v období, kdy je letecký provoz na Ruzyni největší. Smyslem akce je pozitivní motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí s důrazem na otázku hluku.

Správa Letiště Praha do hodnocení zařadila 15 leteckých společností, které budou v roce 2008 na pražské letiště létat nejčastěji. Soutěží se v kategoriích turbovrtulová a proudová letadla. Pravidla jsou publikována na stránkách letiště www.prg.aero v sekci Životní prostředí. Na této stránce a dále pak na webu Prahy 6 www.praha6.cz/soutez_dopravce2.html a na www.planes.cz budou každý měsíc zveřejňovány průběžné výsledky. „K vyhodnocování využíváme nový monitorovací systém, který kontinuálně měří hluk z leteckého provozu a monitoruje letové tratě letadel,“ uvedl během vyhlášení soutěže generální ředitel Správy Letiště Praha Miroslav Dvořák .

Kromě opatření technických, jako např. používání nových letadel, je podle starosty Chalupy třeba dělat i opatření organizační a právě začínající druhý ročník soutěže je jedním z nich. „Přínos je v tom, že všichni dopravci vidí, jak se jejich pilotům daří zcela exaktní a přesně měřitelná kritéria dodržovat. Soutěží se snažíme apelovat na prestiž leteckých společností. Každá z nich je v pozici, že může vyhrát a být nejlepší,“ vysvětluje starosta Tomáš Chalupa a dodává: „A pevně věřím, že všechny letecké společnosti usilují o jediné – být nejlepší. Tato snaha pochopitelně přináší to, o co nám jako radnici jde. Zlepší se kvalita bydlení a života v okolních částech letiště,” řekl starosta Chalupa.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz