www.praha6.cz
email

Hřiště v Liboci je opravené

V květnovém vydání časopisu šestka jsme informovali o tom, že městská část nechá opravit hřiště v Kolejní ulici v Liboci.

Ve skutečnosti se jedná o ulici U Kolejí. Redakce se za chybu čtenářům omlouvá. V současné době je hřiště opraveno a nové herní prvky slouží dětským návštěvníkům. V Liboci byla také dokončena výstavba chodníčku v křižovatce Libocká a Ruzyňská, která zajistí bezpečné přecházení rušné ulice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz