www.praha6.cz
email

Výluka tramvají změnila trasy i v Praze 6

Výstavba tunelu Blanka vyhnala z ulice Milady Horákové tramvaje. V první etapě je provoz tramvají přerušen v úseku Strossmayerovo náměstí – Hradčanská do 28. června.

Linky 1, 8 a 25 jsou odkloněny přes zastávky Čechův most a Malostranská (zastavuje pouze ve směru do centra), linka 8 je navíc odkloněna přes zastávky Bořislavka a Červený Vrch do obratiště Divoká Šárka. Náhradou za linku 8 je linka 20, která míří z Vítězného náměstí do obratiště Podbaba. Linka 26 je ve směru od Vltavské odkloněna na Výstaviště. Linka 15 je zrušena. V trase Podbaba – Dejvická – Divoká Šárka je zavedena linka 36.

V úseku Hradčanská – Strossmayerovo náměstí je zavedena náhradní autobusová linka X-1.

Od července by mělo dojít ke změně a linka č. 26 by měla ze Strossmayerova náměstí pokračovat po ul. M. Horákové směrem na Letenské nám., kde bude dočasně vybudováno nové obratiště.

Autobusy ze Špejcharu
Práce na městském okruhu se dostaly už i do prostoru Špejcharu, odkud je třeba přesunout zastávky autobusů MHD. Jedná se o linky 108, 174 a 216, které přijíždějí ve směru od vozovny Střešovice.

Tyto autobusy pojedou po nové trase od Prašného mostu do Svatovítské přes Vítězné náměstí s konečnou zastávkou v Šolínově ulici. O změny požádal Metrostav jako zhotovitel stavby městského okruhu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz