www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

V polovině dubna zavítali mezi žáky školy Emy Destinnové jejich "kolegové" z pařížské školy Groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul, kteří se zúčastnili výměnného pobytu.

Kromě skupiny dvaceti francouzských školáků, kteří bydleli v rodinách českých dětí, s sebou francouzská strana přivezla navíc deset handicapovaných žáků se třemi asistentkami, kteří byli ubytováni v ubytovně Na Hubálce a program ostatních dětí plnili jen zčásti. "Zpočátku jsme se obávali, zda tím výměna nebude komplikována, ale vše dopadlo nad očekávání dobře," říká ředitelka ZŠ Emy Destinnové Ludmila Fišerová a dodává: "Naopak byla pro nás přítomnost těchto francouzských postižených dětí obohacením." Na společné besedě francouzských a českých pedagogů, které se zúčastnili pedagogičtí pracovníci škol E. Destinnové, Červený vrch, speciální v Rooseveltově ulici, Asociace pomáhající lidem s autismem a Speciálního centra Vertikála, si obě strany vyměnily cenné zkušenosti ze sféry vzdělávání handicapovaných a péče o ně.

Kromě toho, že celý týden proběhl bezproblémově, francouzští žáci navštívili nejen vyučování, ale například Pražský hrad i Karlštejn. Na závěrečné společné diskotéce to byli právě handicapované děti z Paříže, kdo roztančil ostatní a vnesl do zábavy nelíčenou radost.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz