www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

V ZŠ Červený Vrch se konala již po čtrnácté matematická soutěž ŠIKULA, která je určena žákům 5. ročníků základních škol Prahy 6.

Soutěže se zúčastnilo celkem 74 žáků z 10 škol. Šedesát minut řešili patnáct netradičních matematických úloh. Celkem 47 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Ti nejúspěšnější řešitelé, kteří získali 36 a více bodů, si převzali diplom a odměnu. Gratulaci a odměny jim přišel předat zástupce místostarosta Jiří Fárek. Velký zájem a úspěšnost v soutěžích dokazuje, že pro řadu dětí není matematika obávaným předmětem, naopak může být zábavou. Děti, které chtějí svůj zájem o matematiku prohlubovat, se i letos mohou přihlásit do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů v ZŠ Červený Vrch. Zařazovací test do této třídy se bude konat 14. května. Bližší informace na tel. 235007513 nebo www.zsvrch.cz.

Matematičtí šikulové:

1. Anna Umlaufová
ZŠ Petřiny sever

2. Hana Hoskovcová
ZŠ TGM Bělohorská

3. -­ 4. Tomáš Hospodka
ZŠ Petřiny sever

Simona Kiršbaumová
ZŠ Pod Marjánkou

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz