www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Park na Bořislavce do růžova

Městský park při Zavadilově ulici na Bořislavce se začne v květnu rekonstruovat. Projekt na obnovu této zelené plochy je připraven již tři roky, teprve nyní na něj přišla řada. Přitom vloni na začátku roku bylo několik stromů právě v tomto parku vyvráceno při řádění vichřice.

Část nemocných a přestárlých stromů bude odstraněna, stejně jako chaoticky umístěné skupiny keřů. Asfaltové cesty, které vedou napříč parkem, se vykopají a nahradí žulovou dlažbou. Přibudou nové cesty, které budou respektovat lidmi vyšlapané cesty. "Park je hodně průchozí, lidé si jím zkracují cestu, proto přibudou další cestičky ve směrech, které lidé používají," vysvětlil pracovník technicko-investičního odboru radnice. "Nebude tak docházet ke zbytečné devastaci zeleně," dodal. Do parku by měly přibýt nové stromy, které budou laděny do růžové barvy v době květu. Jedná se o sakury, okrasné jabloně a červenolistý buk.

Při Zavadilově ulici bude doplněna lipová alej, která je již v žalostném stavu. Do parku přibude nový mobiliář ­ lavičky a odpadkové koše. V rámci obnovy dojde k úpravě trávníků. Akce bude zahájena v květnu a městskou část bude stát přes čtyři miliony korun.


Park u Zavadilovy ulice si obnovu zaslouží. Takto dopadly stromy při loňském řádění vichřice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz