www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Květinové granty přísnější

Městská část letos opět podpoří granty květinovou výzdobu oken, která směřují do ulic a na veřejná prostranství. Pravidla pro udělení grantu jsou proti loňskému roku o něco přísnější. Stanovena je i maximální výše grantu, a to jeden a půl tisíce korun na byt.

O příspěvek na nákup balkónových květin mohou požádat vlastníci bytů nebo bytových domů. Nově nemohou o grant žádat lidé, kteří bydlí v rodinných domech nebo vilách s vlastní zahradou. O granty mohou naopak společně žádat i bytová družstva nebo společenství vlastníků, pokud se dohodnou a okna si společně vyzdobí květinami, nebo například školy či neziskové organizace v nájmu objektů v Praze 6.

Částka, o kterou lze letos požádat, může být maximálně 1500 korun. "Schválení grantu je podmíněno výší vyčleněných finančních prostředků. Z těchto důvodů může být schválen grant pouze v určité výši," uvedl radní Jan Záruba. Granty se vztahují pouze na nákup kvetoucích balkonových květin, truhlíků, květináčů, substrátu a hnojiva. Jiné položky jako držáky truhlíků, okenní zahrádky, pracovní rukavice, nářadí nebo jiné okrasné květiny radnice neproplatí.

Květiny musejí být umístěny v oknech nejpozději do 13. června, poté bude následovat kontrola, kterou provede odbor životního prostředí. Výzdoba musí na oknech zůstat do poloviny října. žádost o grant pak musí být podána na formuláři, který bude k dispozici ve všech informačních kancelářích a v místě nového působiště úřadu na poliklinice Pod Marjánkou. K žádosti musejí být přiloženy paragony a oproti loňsku nově též fotografie květinové výzdoby. žádosti o grant se podávají nejpozději 13. 6. do 15 hod. do podatelny v budově polikliniky nebo se zasílají poštou na adresu Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 s označením "Květinová výzdoba oken směřujících na veřejná prostranství ­ neotvírat". Výsledky grantového řízení budou zveřejněny od 21. 7. do 31. 8. na úřední desce a s příjemcem bude uzavřena smlouva.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz