www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Dejvické divadlo si o svém osudu bude rozhodovat samo. Volnost mu poskytli zastupitelé Prahy 6, kteří se svým rozhodnutím vzdali dosavadních práv městské části jakožto zřizovatele a přenechali je uměleckému souboru Dejvického divadla.

"Soubor divadla naši nabídku, která je míněna jako ocenění jeho dlouholeté úspěšné činnosti, přijal," sdělila radní pro kulturu Ingrid Kejkrtová. Divadlo nadále zůstává obecně prospěšnou společností, zastupitelé však schválili změny v zakládací listině. Z těch vyplývá, že městská část zůstává jejím zakladatelem, nadále ale nebude zasahovat do chodu divadla. Divadlo si zvolí nové členy dozorčí a správní rady, jejichž počet se sníží z devíti na šest. "Schválené změny jsou výsledkem dlouhodobých jednání a návrh byl schválen jak správní radou divadla, tak kulturní komisí a radou městské části," uvedla Kejkrtová s tím, že postup a způsob, jak převést pravomoce na divadlo, se hledal od srpna, kdy tato nabídka ze strany městské části přišla. Tehdy vyvolala u vedení divadla obavy o jeho další fungování. Nyní umělecký vedoucí scény Miroslav Krobot přesun pravomocí přivítal.

Městská část bude nadále podporovat Dejvické divadlo tak, jak schválili v září zastupitelé. V rozpětí čtyř let od července 2008 do června 2013 poskytne divadlu příspěvek ve výši 25 miliónů korun. Ten je určen na podporu umělecké činnosti a postupnou úhradu nájemného. Soubor si může sám rozhodnout, jakou formou peníze od Prahy 6 vyčerpá, zda jednorázově nebo postupně.

Dejvické divadlo zahájilo provoz v roce 1992. Za inscenace i herecké výkony získalo řadu ocenění. Před několika lety scéna prošla rozsáhlou rekonstrukcí, za kterou radnice zaplatila přes 20 milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz