www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Jeden rok už vyplácí sociální pracovníci v Praze 6 část sociálních dávek v peněžních poukázkách místo hotovosti. Za tuto dobu se radnici snížil počet klientů na podpoře z původních 140 na zhruba 100.

Městské části Praha 6 se vrátilo na účet 31 tisíc korun. Jedná se o částku, kterou sociálně potřební občané Prahy 6 nespotřebovali v poukázkách, které dostali na místo peněz v loňském roce.

"Prostřednictvím poukázek lze nakoupit potraviny, ošacení, obuv a hygienické potřeby. Jejich zavedení ale automaticky neznamená, že všichni lidé, kteří získají nárok na pomoc v hmotné nouzi, dostanou příspěvky touto formou. Jsou určené především pro ty, kteří se soustavně vyhýbají hledání práce, rekvalifikačních programů či veřejně prospěšným pracím. Poukázkový systém ukázal, kolik lidí vůbec dávky nepotřebuje," hodnotí systém starosta Tomáš Chalupa po roce od jeho zavedení. Dodal, že systém vyplácení poukázek má žadatele motivovat k aktivnímu přístupu ke změně vlastní situace a hledání práce. Hlavním smyslem zavedení poukázek je zabránit tomu, aby se peníze vyplacené jako sociální dávky proměňovaly v alkohol, cigarety nebo dokonce drogy.

Lidé, kteří dostávají místo peněz poukázky, vybírají přímo příslušné sociální pracovnice, protože své "klienty" velmi dobře znají. Nepředávají jim je však v plné hodnotě přiznané dávky. Menší část, v průměru asi třetinu, dostávají nadále v penězích.

"Pokud bychom to neudělali, obrátilo by se to proti nám. Lidé by si totiž okamžitě začali stěžovat, že si nemohou koupit třeba Paralen nebo musí jezdit MHD načerno," řekla Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí. Zároveň s poukázkami dostávají jejich příjemci seznam prodejen, v nichž za ně lze nakupovat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz