www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Prakticky do konce roku bude omezen provoz v Terronské ulici v Bubenči. Na začátku dubna došlo k uzavírce poloviny vozovky v části ulice.

Pražská vodohospodářská společnost zde provádí obnovu vodovodního řadu. Po skončení práce sí»ařů začne v Terronské chodníkový program a ulice se po etapách uzavře úplně.

Práce vodohospodářů v Terronské postupují směrem od náměstí Svobody k Verdunské a Roosevetově ulici. "Dochází k opravě vodovodního řadu včetně přípojek. Ulice bude po částech jednosměrně uzavřena do poloviny června," uvedla za Pražské vodohospodářské stavby Irena Kriškeová, technický dozor investora. "V letošním roce jsou plánovány opravy po ulici A. Čermáka, které skončí v září. Příští rok opravy postoupí až k hotelu Crown Plaza," dodala.

Podle obyvatel Bubenče nebyli lidé o uzavírce ulice informováni včas. Také redakce Šestky se o chystaných pracích dozvěděla současně s jejich zahájením. "Termíny od PVS jsme s předstihem nedostali, vše se řeší za pochodu a termíny se upravují tak, aby byl provoz v ulici co nejméně omezen," uvedla vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová. Irena Kriškeová ale tvrdí, že s měsíčním předstihem byli informováni majitelé domů v ulici, stejně tak i radnice.

Pro mnohé vznikl problém s parkováním. "Neoficiálně lidé mohou parkovat v Terronské navečer, kdy se nepracuje. Nebo v okolních ulicích," sdělila Charvátová.

Na opravy PVS naváží práce plynařů. Poté, co budou sítě opraveny, dojde po etapách k úplné uzavírce ulice kvůli celkové opravě povrchů. Akci bude financovat Technická správa komunikací. "Terronská bude mít novou vozovku, chodníky a upravená parkovací místa," potvrdila Dana Charvátová. Na chodníky se tak vrátí pražská mozaika, která tam v současné době je, ale je zalita asfaltem. Asfalt naopak bude po úpravách na vozovce, kde nahradí žulovou dlažbu. "Výměna povrchu je technickou správou financována z protihlukového programu. Na tak zatížené komunikaci, jakou je Terronská, je žulová dlažba velmi hlučná a o její výměnu žádala řada místních obyvatel," vysvětluje Charvátová. Parkovací místa v ulici budou dlážděná. Do rabátek budou dosazeny chybějící stromy, aby se v ulici obnovil styl aleje.

Předpokládaný harmonogram prací PVS:

nám. Svobody ­ Rooseveltova: do 15. 6.
Rooseveltova ­ A. Čermáka: 30. 6. ­ 15. 9.

Kde se ještě chystají opravy sítí:

Dělostřelecká ulice
Termín pokládky plynovodu a přípojek je od 28. 4. do 3. 6. Stavba je rozdělena do osmi etap. K uzavírkám komunikací dochází v ul. Klidná (v úseku od čp. 13 po čp. 23) a v ul. Dělostřelecká (v úseku Klidná ­ Spojená).

Ulice Liborova, Závěrka, Za Strahovem
Obnova vodovodních řadů a opravy kanalizace od 8. 4. do 11. 7. Stavební činnost je rozdělena do šesti úseků a jejich součástí jsou uzavírky jednotlivých částí komunikací. Uzavírky komunikací budou včas označeny na instalovaném dopravní značení.

Ulice Hošťálkova (od ul. Bělohorská až po ul. Tomanova)
Stavební úpravy na plynovodu od 20. 5. do 22. 7. Stavební činnost je rozdělena do devíti úseků. Uzávěra komunikací bude krátkodobá, a to pouze při překopech vozovek (Štefkova, Řečického a Pětipeského).

Dejvická, Na Hutích, Kafkova, Kyjevská, V. P. Čkalova, Bachmačské nám., Václavkova
Stavební úpravy na plynovodu od 19. 5. do 26. 8. K uzavírkám komunikací nedojde.

Ve většině dotčených ulic nude následovat chodníkový program, tedy kompletní výměna povrchů vozovky a chodníků.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz