www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

Uzavření úřadu: 5. ­ 18. 5., zahájení plného provozu 19. 5.

Co je k dispozici po dobu stěhování:

 • infolinka 800 100 290
 • infolinka starosty 800 800 001
 • informace na www.praha6.cz
 • podatelna v budově radnice: v omezeném rozsahu zůstane v provozu i po dobu stěhování až do 31. 5.
 • informační kanceláře: Delta ­ Vlastina, Bělohorská 110, Čílova 9 ­ Petřiny, Dolní Sedlec, Informační centrum Skleněný palác

Co se po stěhování nezmění:

 • poštovní adresa úřadu: Čs. armády 23, 160 52, Praha 6
 • emailové adresy jednotlivých pracovníků
 • telefonní čísla: ústředna 220 189 111
 • detašovaná pracoviště v ulici Jugoslávských partyzánů (odbor státní sociální podpory, přibude část odboru sociálních věcí), v ul. Z. Wintera (živnostenský odbor), v ulici V. P. Čkalova (evidence osob a osobní doklady), SNEO v ulici Nad Alejí (přibude část odboru správy obecního majetku)

  Celková rekonstrukce budovy radnice si vyžádá stěhování úřadu šesté městské části na detašovaná pracoviště.

  Během čtrnácti dnů se jednotlivé kanceláře přestěhují na polikliniku Pod Marjánkou, do objektu Delta na Dědině a do ZŠ Dědina a část odboru sociálních věcí na detašované pracoviště v ulici Jugoslávských partyzánů.

  Informace v letácích

  V budovách bude umístěn informační systém, podle kterého se lidé budou orientovat po kancelářích. Na konci dubna začala radnice distribuovat občanům do schránek informační letáky s podrobnými informacemi o rozmístění úřadu. Další informace získají také na úředních deskách, které budou jak na stávající budově radnice, tak nově na poliklinice Pod Marjánkou. Od 15. května je oficiální úřední deska na budově polikliniky.

  Úřad Prahy 6 bude fungovat na detašovaných pracovištích přibližně do konce roku 2009. Po tu dobu bude probíhat rekonstrukce radnice, která s sebou přinese modernizaci budovy. "Úřad by se měl více otevřít lidem, se změnou prostorového uspořádání se zkvalitní i služby," uvedla tajemnice úřadu Lenka Pokorná. "Zároveň se občanům chceme omluvit za komplikace, které jsou se stěhováním úřadu spojené. A to zejména těm, kteří bydlí v sousedství rekonstruované radnice," řekla Pokorná.

  Aktuální informace o rekonstrukci úřadu a jeho provozu během rekonstrukce můžete sledovat ZDE
 •  
  © NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
  Šestka
  oficiální noviny městské části Praha 6
  náklad: 56 000 výtisků
  vychází 11x ročně
  Registrační číslo MK ČR 13180
  Od března 2014 vydává:
  Úřad městské části Praha 6
  Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
  IČ: 00063703
  tel. 220 189 111
  www.praha6.cz