www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

Praha 6 chystá parkovací zóny

Štrozok: zábava i lahůdky postaru

Stará čistírna dala prostor "výtvarnu"

Matematické talenty sescházejí na Červeném vrchu

Děti Pod Marjánkou už ví...

Od hanspaulského dovádění k hudebnímu festivalu

Žáci ZUŠ Masarykové budou hrát na hradě

Handicapovaní žáci z Paříže roztančili školní diskotéku

Divadelní festival nabídne zábavu pro všechny

Semafor představil staronovou hru a chystá představení pro děti a seniory

DD vystaví plakáty a fotografie z představení, Ondříček bude poprvé režírovat divadlo

Dětská pražská padesátka

Orientační běh pro všechny začne na Babě

České florbalové scéně vládne Tatran Střešovice

Děti na Šáreckém běhu se nevešly na trať

Na Petřinách si vyběhali zvíře ze ZOO

Motýlci v botanické byli i z Prahy 6

Park na Bořislavce do růžova

Obyvatelé Červeného vrchu se strachují o prodejnu

Květinové granty přísnější

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zastupitelé zasedali na Marjánce

Stěhování úřadu začalo, dva týdny bude zavřeno

TV6 stoupá mezi nejsledovanější odkazy

S přihláškou do prázdninové MŠ rodiče nikam nemusí

V Liboci bude opravené hřiště

V Praze 6 klesá kriminalita

Terronská ulice se opravuje: nejprve sítě, potom ulice

Bezpečnější vstup do obory po novém přechodu

Rozhovor s Alanem Zubrem předsedou komise pro zahraniční spolupráci

Náměstí má bronzové koně a hledá jméno

Ve Hvězdě se bude tančit a hrát

Poukázky snížily počet lidí žijících z podpory

Dejvické divadlo dostalo větší volnost

Petynka otevírá v květnu. Přestavba se zatím

Odbahnění Džbánu začíná, voda bude čistší

Pocta legendárnímu odbojáři Balabánovi

Praha 6 chystá parkovací zóny

Za parkování v Dejvicích a Bubenči se pravděpodobně bude platit. Zastupitelé Prahy 6 řekli první jasné "ano" zónám placeného stání, když schválili záměr na jejich zavedení. Navrhovaný systém by měl být výhodný pro všechny občany Prahy 6.

Zastupitelé se ve schváleném záměru přiklonili k variantě, která v ostatních městských částech nemá obdobu. Zóny v Praze 6 by sice začaly platit, prozatím by vąak měly být aktivně spuątěny pouze v Dejvicích, Bubenči a okolí Hradčan, kde je situace s parkováním nejkritičtější. Možnost zakoupit si abonentní nebo rezidenční kartu v modré zóně by ale měli všichni občané Prahy 6, tedy i ti, kteří mají trvalé bydliště mimo aktivní zónu. "Pokud zavedeme zóny, tak jen pod podmínkou, že právo koupit si rezidenční kartu budou mít jak obyvatelé Dejvic, tak například Petřin, Vokovic nebo Břevnova," řekl starosta Tomáš Chalupa.

Přestože cílem je zlepšit parkování zejména v okolí Vítězného náměstí, radnice hledá systém, který by přistupoval ke všem občanům stejně. "V ostatních částech Prahy jsou vždy absolutně zvýhodněni lidé v zónách bydlící a nikdo jiný tam nemá šanci ani zastavit. Námi navrhovaný systém, který preferuje všechny občany, nemá v Praze zatím žádná městská část," říká radní pro dopravu Jan Záruba. Zavádět aktivní zóny po celé Praze 6, tedy i v místech, kde není ani v nejmenším nedostatek míst k zaparkování, by však podle něj bylo zbytečné a nesmyslné.

Zastupitelé chtějí zároveň ošetřit, aby se v centru Prahy 6 výrazně nezhoršila situace zásobováním obchodů a poskytováním služeb nebo pro lidi, kteří potřebují v Dejvicích zaparkovat na velmi krátkou dobu. Navrhují proto, aby kromě klasických typů zón v barvě modré (pro rezidenty a podnikatele), zelené (střednědobé parkování max. 6 hodin) a oranžové (krátkodobé parkování max. 2 hodiny) vznikla také nová, tzv. smíšená modrozelená zóna. V ní by mohli parkovat jak držitelé parkovacích karet, tak návštěvníci, kteří by zaplatili hodinovou sazbu v parkovacím automatu.

Rozhodnutí padne později

Celý systém fungování zón se však bude teprve dotvářet. Minimálně několik měsíců zabere zpracování projektu. "Musíme přesně určit, ve kterých ulicích budou jaké zóny, kde budou umístěny parkovací automaty a tak dále," vysvětluje Záruba. "Zároveň povedeme jednání s magistrátem, aby tuto variantu povolil." Po dokončení radnice projekt představí svým občanům. "Chceme komunikovat s veřejností a získat pro zavedení zón její podporu. To zvláště v území, kterého se to týká. Rádi bychom lidem dokázali, že navrhovaná opatření nejsou v rozporu s jejich zájmy," řekl starosta Chalupa. Než se projekt předloží k definitivnímu schválení hlavnímu městu, bude jej znovu projednávat také šestkové zastupitelstvo. "Pokud si definitivní návrh podporu nezíská, je možné, že zóny nezavedeme," zdůraznil Chalupa.

40:1

Záměr zřídit na území městské části zóny placeného stání prošel zastupitelstvem napříč všemi politickými stranami. Podpořila jej jak radniční koalice ODS a ED, tak opoziční ČSSD, komunisté a Strana zelených. Proti předloženému záměru hlasoval pouze ©těpán Stupčuk z ČSSD.

Zastupitelé Strany zelených návrh podpořili i přesto, že jsou proti tomu, aby se městská část dále snažila navyšovat počet parkovacích míst. Tento bod je součástí přijatého usnesení. "Požadavek na paušální navýšení parkovacích míst nedoporučujeme," uvedla zastupitelka Petra Kolínská. Na návrh zelených přijali zastupitelé do usnesení doplňující bod, aby radnice jednala s magistrátem a pražským dopravním podnikem o posílení autobusových linek obsluhujících Dejvice.

Zajištění dalších parkovacích míst naopak podpořila Jaroslava Trnková z ČSSD, která je zároveň koordinátorkou strategického rozvoje: "Ani realizace velkých dopravních staveb nezlepší parkovací podmínky. Dlouhodobě požadujeme zvětšení plánovaného záchytného P+R parkoviště na Dlouhé míli a zřízení dalších," uvedla. Komunisté záměr podpořili. "Doufám, že pozitivní změny budou převažovat nad negativními," řekl Ivan Hrůza.

Pomohl průzkum

Záměr zřídit v centrální části Prahy 6 zóny placeného stání se opíral také o anketu zveřejněnou v časopise ©estka, o průzkum veřejného mínění nebo o analýzu emailových dopisů zaslaných na radnici.

Podle průzkumu, který radnice nechala na jaře vypracovat u společnosti Faktum Invenio, šedesát procent občanů Prahy 6 věří, že radnice předloží řešení ve prospěch svých občanů. Padesát tři procent se však vyjádřilo proti zavedení zón. "Na druhou stranu mezi desítkami dopisů, které došly na e-mailovou adresu zřízenou k vyslovení názorů na parkování, by se těžko hledal ten, který si zóny nepřeje," sdělil radní Jan Záruba.

Průzkum dále ukázal, že ze dvou tisíc oslovených respondentů pouze třináct procent lidí z ostatních částí Prahy 6 každodenně parkuje v Dejvicích či Bubenči, a» už při cestách do zaměstnání nebo při vyřizování záležitostí na úřadech nebo při nakupování. "To je velmi příjemné číslo," poznamenal starosta. Doufá tak, že stávající mimo pražská vozidla, která se podaří zavedením zón z Dejvic vytěsnit, nenahradí auta těch obyvatel z Prahy 6, kteří dosud využívali MHD.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz