www.praha6.cz
email

Osudy našich sousedů ve škole

Výstava Osudy našich sousedů věnovaná místním občanům, jejichž život významně ovlivnila doba 2. světové války nebo doba totality, již opustila prostory Písecké brány. Radnice Prahy 6 ale dál využívá projekt, tedy zvukový, obrazový a textový materiál shromážděný občanským sdružením Post bellum, ve školách.

Se zajímavým spojením výstavy v prostorách školy, projektem zabývajícím se složitým obdobím dějin ČR a čtenářským maratónem věnovaným dílu Jiřího Stránského, přichází ZŠ Petřiny- sever. V době konání projektu i jeho přípravy, tedy po celý duben, bude ve škole umístěna a volně přístupná výstava, kterou žáci dotvoří výstupy z projektu.

Jiří Stránský přijal pozvání do školy a 29. dubna se zúčastní besedy se žáky. Od 14 do 20 hodin se tento den bude konat čtenářský maratón již zmíněných dvou dětských knih Jiřího Stránského a také slavného románu Zdivočelá země.

Na maratón je srdečně zvána široká veřejnost, děti, rodiče, prarodiče, přátelé, zájemci o literaturu a historii. V 17 hodin proběhne beseda autora s účastníky maratónu. Pro každého čtenáře je připraven jako pozornost originální grafický list s ilustrací k románu Zdivočená země.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz