www.praha6.cz
email

Den otevřených dveří a přijímací řízení v novém

Tři měsíce po symbolickém znovuotevření zrekonstruované Základní školy Pod Marjánkou 2 měli rodiče další příležitost navštívit tuto školu.

V březnu se dveře budovy znovu otevřely veřejnosti. Žáci seznámili příchozí se vším, co je z historie a ze současnosti školního života zajímalo. Návštěvníci měli možnost podívat se do výuky ve třídách a jazykových učebnách, prohlédli si renovované tělocvičny, kabinety i knihovnu či školní jídelnu. O vysoké úrovni výuky zejména cizích jazyků se přesvědčili prostřednictvím prezentací projektových prací, nástěnek i osobními hovory s dětmi.

O den dřív začala doba pro odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení do 3. ročníku. Proběhne v pondělí 21. dubna. Bližší informace lze získat ve škole a na www.zspodmarjankou.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz