www.praha6.cz
email

Sokol Dejvice I. slavil 120 let

Velkolepou přehlídkou jednotlivých oddílů oslavil Dejvický Sokol své 120. výročí založení. V sokolovně v Bubenečské ulici předvedli jeho členové při slavnostní akademii to nejlepší ze svého sportovního umění.

Akademii zahájil starosta Sokola Stanislav Zahradníček, který připomenul dlouhou historii dejvické jednoty, která se musela vypořádat s nepřízní nacistického i komunistického režimu.

V odpoledním programu se představil oddíl šermu, který patří mezi nejúspěšnější v republice. Julian Seidl je Mistrem ČR 2007 v kordu a kategorii kadetů, Tomáš Adamovič se v kategorii žáků umístil na mistrovství ČR na 2. místě. Svá vystoupení předvedli rodiče s dětmi, karatisté, dívky z úspěšné party TeamGym, které pravidelně sbírají ceny v tuzemských soutěžích. Na kladinách se blýskly sportovní gymnastky, na nářadí cvičili mladší žáci a žákyně, kteří do Sokola docházejí na pravidelné cvičení. Že je Sokol pro sportovce každého věku, dokázal mužský sbor při vtipném cvičení na hrazdě. Závěr programu patřil mažoretkám v blýskavých kostýmech.

K 120. výročí Sokola Dejvice I. vyšlo zvláštní vydání Občasníku, který shrnuje nejen bohatou sokolskou historii, ale mapuje činnost jednotlivých úspěšných oddílů.

Sportovní gymnastky Sokola Dejvice I. se předvedly na kladinách.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz