www.praha6.cz
email

Panáci na chodnících

Skákací panáci namalovaní na zemi na veřejných prostranstvích – můžete si na nich zaskákat, ale také se zamyslet a pomoci. Kampaň nazvanou Panák vyhlašuje v září Fond ohrožených dětí a jejím cílem je upozornit na to, co – leckdy v naší blízkosti – musí spousta dětí vytrpět.

Ročně je v ČR umístěno do ústavní péče více než čtyři tisíce dětí! Jejich návrat do běžného života je komplikovanější, než u dětí, které jsou zvyklé čerpat pozornost a lásku rodiny, i když třeba ne vlastní. Tyto děti jsou jí v dospělosti také schopné rozdávat, a právě to bychom měli podporovat.
 
Akce Panák upozorňuje na situace, kvůli kterým vznikají zařízení, jako v nedaleké Hostivici. V Hostivici bylo v srpnu otevřeno zařízení „Klokánek“ pro děti, které potřebují okamžitou pomoc. V bývalé škole vzniklo 12 „klokaních“ bytů, do kterých jsou přijímány děti, o něž se jejich rodiče z nějakých důvodů nejsou schopni nebo ochotni starat. O nově vzniklé „rodiny“, ve kterých jsou maximálně čtyři děti, pak pečují „tety“. Ty se snaží, aby místo, ve kterém se děti ocitly, co nejvíce připomínalo domácí prostředí. Včetně toho, že děti jsou vedeny k tomu, aby si vzájemně pomáhaly a starší se staraly o mladší – důležitou součástí projektu je snaha o to, aby sourozenci nebyly rozdělováni.


S předsedkyní Fondu ohrožených dětí Marií Vodičkovou se otevření Klokánku zúčastnila i místostarostka Prahy 6 Marie Kousalíková, na kterou prostředí velmi silně zapůsobilo. „Jsem ráda, že vznikají zařízení, jako je toto. Principem péče v Klokánku totiž je, aby týrané, zanedbané a jinak strádající děti měli možnost získat přechodnou rodinnou péči, a nekončily v ústavech,“ uvedla Kousalíková, která je předsedkyní výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva Prahy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz