www.praha6.cz
email

Městská část slavila svůj den

Praha 6 oslavila 4. září své 84. narozeniny. Již tradičně ke Dni Prahy 6 udělil starosta Tomáš Chalupa na slavnostním ceremoniálu ocenění „Čestný občan Prahy 6“ výjimečným osobnostem.

„Obce Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Liboc, Sedlec, Střešovice, Veleslavín a Vokovice slučují se s hlavním městem Prahou v jednu obec pod společným jménem hlavní město Praha,“ ocitoval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa jako vzpomínku úvodní ustanovení zákona č. 114, který nabyl účinnosti právě 4. září před 84 lety. Proto tento den slavíme jako Den Prahy 6. 

Od tohoto dne již neexistovaly samostatné obce, ale hlavní město Praha, členěné na jednotlivé části. „Ačkoli jsme zůstali jen částí velkého celku, přesto jsme si zachovali svou svébytnost. Věřím, že každý občan Prahy 6 dnes vnímá skutečnost, že bydlí, žije nebo pracuje na ‚šestce‘ a cítí ji jako svou,“ řekl v projevu starosta a dodal, že Praha 6 bývá někdy hodnocena tak, že si vždy hrála trochu vlastní hru v rámci jednoho města. „Nezřídka bývá Praha 6 hodnocena jako jakýsi stát ve státě. Jako až příliš hrdá a snad i nafoukaná. Nevím, jestli taková Praha 6 opravdu je. Je-li, pak je to dobře. Má proč,“ vyzdvihl starosta Prahu 6 při předávání čestných občanství. 

U příležitosti slavnostního dne připravila v podvečer městská část veřejný koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla v honosném prostředí baziliky sv. Markéty Břevnovského kláštera.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz