www.praha6.cz
email

Velikonoční zvyky bavily děti i dospělé

Velkému zájmu dětských i dospělých návštěvníků se těšil velikonoční program v Písecké bráně, který letos poprvé zorganizovala městská část.

O předvelikonočních nedělích si návštěvníci mohli během velikonočních dílen vyzkoušet pletení pomlázek, zdobení větviček a věnečků nebo výrobu velikonočních ozdob a zasít osení.

Na Smrtnou neděli dílny zahájil starosta Tomáš Chalupa, který se zúčastnil i symbolického vynesení zimy. Morana byla zapálena před Píseckou Branou za zpěvu lidovek v podání pěveckého souboru Sedmihlásek. Milovníci velikonočních zvyků se znovu sešli o Květné neděli, kdy jim k pletení pomlázek a malování vajíček hrál a zpíval dětský folklorní soubor Rosénka. Své výrobky z materiálu, který byl v Písecké bráně pro všechny zdarma, si mohli návštěvníci odnést domů.

Kdo se chtěl o Velikonocích dozvědět více, prohlédl si na panelech výstavu Valburgy Vavřinové, která popisovala symboly a tradice spojené s Velikonocemi. S autorkou výstavy se zájemci sešli na besedě o Zeleném čtvrtku.

Velikonočním zdobením se bavily děti i na základních školách, např. na Petřinách - sever si vyráběly napichovátka do květináčů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz