www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200803.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Placená stání? Sdělte svůj názor v anketě.

Pomůcka pro rodiče: Hodnocení základních a mateřských škol

Neuvěřitelné příběhy našich sousedů ukazují totalitu

Příběh, kterému se dnes již nechce věřit

Vokovický masopust plný hudby a písniček

Trasy letadel i hluk hlídá nové zařízení

Pestré trávení volného času pro seniory

Dejvický Sokol slaví 120

Čtěte dětem, je to zdravé

Šestý MTB maraton byl letos „pohodová akce“

El niňo sbírá cenné kovy

V Dejvicích se ochutnávaly a vařily vybrané lahůdky

Zastupitelé rozdali granty

Školky nabídnou letos o šedesát míst více

Dejvickému nádraží se vrací důstojnost

Radní Holický odešel z funkcí, stal se úředníkem

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Modernizovaná železnice z Kladna povede na Masarykovo nádraží

Dopravní opatření se vyplatila – letos žádná smrtelná nehoda

Praha 6 vyjednává dohodu s letištěm

Ulice dostanou „vysvětlivky“

Strážníci dopadli zloděje okapů

Vandalové devastují zastávky na Petřinách

Studie odvětrání tunelu bude přesnější

Úpravy na Hanspaulce začnou

Rozhovor s Věroslavem Gebouským, předsedou komise územního rozvoje

Malí novináři zpovídali starostu

Rozhovor s Věroslavem Gebouským, předsedou komise územního rozvoje

  • Mohl byste ve stručnosti popsat, čím se Komise územního rozvoje zabývá a jaká mají její rozhodnutí vliv na městskou radu?
  • Lidé si často stěžují, že se Praha 6 čím dál více zastavuje. Jak často řeší komise žádosti o změnu územního plánu ve prospěch staveb a na úkor zeleně? Jaký komise zaujímá postoj?
  • Dokáže komise při územním plánování klást takové podmínky, aby stavby byly přínosné i pro obyvatele Prahy 6?

Mohl byste ve stručnosti popsat, čím se Komise územního rozvoje zabývá a jaká mají její rozhodnutí vliv na městskou radu?

Komise územního rozvoje (dále KÚR) je poradním orgánem rady městské části. Její rozhodnutí mají pro radu doporučující charakter, nicméně za dobu mého předsednictví v komisi se nestalo, že by rada doporučení nepřijala. KÚR posuzuje žádosti o změny územního plánu, z hlediska potřeb Prahy 6, připravuje náměty pro nový územní plán hlavního města, vyslovuje se k urbanistickým a regulačním studiím a dává svá stanoviska k větším stavbám, jako např. nové bytové komplexy, administrativní či obchodní centra.

Lidé si často stěžují, že se Praha 6 čím dál více zastavuje. Jak často řeší komise žádosti o změnu územního plánu ve prospěch staveb a na úkor zeleně? Jaký komise zaujímá postoj?

Nemyslím si, že by Praha 6 procházela nějakým větším procesem zastavování než například jiné pražské městské části nebo jiná srovnatelná evropská města. Jsme si vědomi, toho, že Praha 6 je jedna z „nejzelenějších“ čtvrtí Prahy, a proto se snažíme o udržení tohoto stavu. Žádosti o změnu územního plánu ve prospěch staveb na úkor zeleně řeší komise poměrně často, a to ve většině případů v neprospěch žadatele o tuto změnu. V případě kladného stanoviska komise vždy zásadně požaduje náhradní výsadbu zeleně.

Dokáže komise při územním plánování klást takové podmínky, aby stavby byly přínosné i pro obyvatele Prahy 6?

Komise se vždy snaží, aby každá nová stavba byla přínosem pro obyvatele městské části, a to jak jejím architektonickým ztvárněním, tak jejím funkčním využitím. To znamená, že se snažíme, aby například u nově budovaných administrativních či obchodních objektů vznikala nová parkovací místa nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele Prahy 6, aby vznikala nová sportovní a kulturní zařízení, jako jsou kupříkladu fitness-centra, kina, apod. Komise podmiňuje některé stavby spoluúčastí investora na řešení dopravní situace v dané lokalitě, například při plánované stavbě společnosti Lidl na Evropské ulici zajistí investor nové dopravní připojení Starých Vokovic.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz