www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200803.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

Placená stání? Sdělte svůj názor v anketě.

Pomůcka pro rodiče: Hodnocení základních a mateřských škol

Neuvěřitelné příběhy našich sousedů ukazují totalitu

Příběh, kterému se dnes již nechce věřit

Vokovický masopust plný hudby a písniček

Trasy letadel i hluk hlídá nové zařízení

Pestré trávení volného času pro seniory

Dejvický Sokol slaví 120

Čtěte dětem, je to zdravé

Šestý MTB maraton byl letos „pohodová akce“

El niňo sbírá cenné kovy

V Dejvicích se ochutnávaly a vařily vybrané lahůdky

Zastupitelé rozdali granty

Školky nabídnou letos o šedesát míst více

Dejvickému nádraží se vrací důstojnost

Radní Holický odešel z funkcí, stal se úředníkem

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Modernizovaná železnice z Kladna povede na Masarykovo nádraží

Dopravní opatření se vyplatila – letos žádná smrtelná nehoda

Praha 6 vyjednává dohodu s letištěm

Ulice dostanou „vysvětlivky“

Strážníci dopadli zloděje okapů

Vandalové devastují zastávky na Petřinách

Studie odvětrání tunelu bude přesnější

Úpravy na Hanspaulce začnou

Rozhovor s Věroslavem Gebouským, předsedou komise územního rozvoje

Malí novináři zpovídali starostu

Praha 6 vyjednává dohodu s letištěm

Vztahy mezi městskou částí a ruzyňským letištěm by měla vymezit dlouhodobá dohoda. Zastupitelé pověřili starostu Tomáše Chalupu, aby o podmínkách smlouvy jednal.
Dohoda by měla stanovit do jaké míry a za jakých podmínek je Praha 6 schopná akceptovat rozvoj letiště a co se bude dít, pokud se městská část a letiště neshodnou.

„Nechceme dál postupovat salámovou metodou, kdy jednou podpoříme to, podruhé ono. Systémová dohoda má stanovit limity a mantinely, v rámci kterých je pro Prahu 6 rozvoj letiště přijatelný. Zároveň stanoví, jaké z toho bude mít městská část výhody či nevýhody a za co už zkrátka není ochotna jít,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Zastupitelé obdrželi jednostranný dokument podepsaný ředitelem ruzyňského letiště Miroslavem Dvořákem. O něm však bude vedení radnice dále jednat, neboť obsahuje několik nedořešených nebo sporných oblastí.

Městská část chce především zajistit, aby se problém hluku a zhoršení životního prostředí nepřesunul výstavbou paralelní dráhy z Bílé hory nad Babu a Hanspaulku. Podle Chalupy musí být také vyřešeno ekologické dopravní napojení letiště a centra města, aby nedocházelo k tomu soustavnému zatěžování narůstající dopravou přes Prahu 6. Podstatným bodem dohody má být princip řešení, pokud se městská část a letiště nedohodnou v oblasti poškozování životního prostředí. „Musíme řešit situaci, pokud se teorie vyplývající ze studií, nebude shodovat s realitou a nalézt mechanismus, který zajistí, aby se z případných excesů nestal systém,“ dodal starosta. Mezi sporné body patří i způsob postoupení pozemků pro další rozvoj letiště. „Letiště je chce koupit, Praha 6 je chce naopak pouze pronajmout,“ říká koordinátorka strategického rozvoje městské části Jaroslava Trnková. Do jednání o dohodě se svými podněty, které předají starostovi, zapojí i ostatní zastupitelé.

Dohoda by měla být vyvrcholením dlouhodobého úsilí městské části o soužití s letištěm. Již v minulosti se podařilo vyjednat například omezení nočních letů přes Bílou horu nebo donutit letiště vytvořit generel, který je pro letiště závazným územně plánovacím dokumentem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz