www.praha6.cz
email

Děti vystavovaly emoce zvířat

V lednu vystřídala klasické expozice profesionálů v galerii Ústavu makromolekulární
 chemie AV na Petřinách výstava Emoce zvířecí i lidské z dílny žáků ZŠ Petřiny ­ sever.

Projekt Emoce lidí a zvířat vznikal od září, kdy začali žáci druhého stupně s učitelkami výtvarné výchovy chodit do ZOO a pozorovali, jak se zvířata chovají a jaký mají výraz v tváři. Vytvářeli skici k pozdějšímu studiu lidských a zvířecích povah. Ve škole zvířata malovali temperou, vznikaly i perokresby, kolorované kresby či kombinované techniky.

Další školní výstava s názvem Přírodniny se koná v nově opravené restauraci U Holečků, která se nachází u obory Hvězda. Soubor abstraktních obrazů vznikl z realistických studií přírodnin. Obrazy jsou dílem loňských žáků devátého ročníků.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz